Noviny 2000‎ > ‎

O kultuře nekoncepčně

přidáno: 27. 8. 2011 2:09, autor: Vladimír Juračka

12. srpna vyšel na stránkách Hranického týdne článek Slučování kulturních zařízení se nekoná. Musí se ale šetřit. Obsahem článku je rozhovor se starostkou města o postoji rady města ke slučování tří kulturních zařízení, jichž je město zřizovatelem, tedy Městské knihovny, Městského muzea a galerie a Městských kulturních zařízení. Paní starostka informuje čtenáře o tom, že rada dospěla k závěru, že sloučení uvedených zařízení je v tomto volebním období neprůchodné s ohledem na nesouhlasné stanovisko zastupitelstva.

Připomínám, že na začátku byl návrh rady na sloučení uvedených zařízení. Byl to návrh naprosto nekoncepční, nesystémový a nepřesvědčivý. Z tohoto důvodu odborná pracovní skupina, které byl předložen k posouzení, návrh jednomyslně odmítla. Následně rada svolala k problematice slučování pracovní jednání městských zastupitelů. Rovněž na této půdě byl návrh nadpoloviční většinou přítomných zastupitelů zamítnut.

Když se radě nepodařilo záměr prosadit a musela se smířit s faktem, že kulturní zařízení zůstanou samostatná, rozhodla, že ředitelky budou muset snížit platy svým zaměstnancům, nebo některé z nich propustit.

Je to další z řady nesystémových opatření rady města. Několikrát bylo radě vysvětleno, že rozhodování o dalším osudu hranické kultury musí vycházet ze strategických záměrů města v této oblasti. Ty budou obsaženy v Programu rozvoje města na příslušné volební období. Bude to dokument, zpracovaný odborníky a samosprávou města ve spolupráci s občany. Jedině uvedený Program může stanovit, zda se kultura bude rozvíjet či stagnovat, zda bude dostávat více či méně peněz na svůj provoz.

Tento strategický dokument však město stále nemá. V lednu roku 2010 zastupitelstvo uložilo paní starostce zabezpečit zpracování Programu rozvoje města Hranic pro období let 2011 – 2014. Od uložení tohoto úkolu uplynul celý rok, aniž by se cokoliv v této věci událo. Navrhoval jsem na zasedání zastupitelstva, aby starostce za toto zásadní selhání byla alespoň vyslovena výtka. Současná koalice (ČSSD, ODS, KDU – ČSL, Změna pro Hranice, Nezávislí) však tento návrh zablokovala.

Pokud se týče návrhu rady na snižování či propouštění v městských kulturních zařízeních, nemohu s ním v žádném případě souhlasit. Jejich rozpočty jsou již bez toho osekané a stavy pracovníků minimální. Jakékoliv snížení prostředků znamená jejich faktickou nefunkčnost. Je divné, když zastupitelstvo ve velkém rozdává milionové dary soukromým subjektům na sport či kulturu a pro vlastní zařízení peníze nemá. Naše volební strana šla do voleb s tím, že se zasadí o to, aby se kultura rozvíjela, nikoliv stagnovala. Vždy platilo, že kdo šetří na kultuře, doplácí pak na nekulturnost.

Comments