Noviny 2000‎ > ‎

Plnění našeho programu

přidáno: 8. 3. 2014 4:15, autor: Vladimír Juračka
Hranice2000 začínají připravovat volební program pro komunální volby v tomto roce. Prvním krokem je vyhodnocení tohoto volebního období.
Musíme předeslat, že nám v tomto volebním období byla vnucena role opozice, což nám do značné míry komplikuje situaci při prosazování našich záměrů. Snažíme se být opozicí konstruktivní. Podporujeme všechny dobré a pro město prospěšné návrhy, a naopak se snažíme zabránit záměrům, které považujeme za špatné.

Ze záměrů, jejichž realizaci jsme v souladu s naším volebním programem podpořili, lze uvést následující akce:
 • Snižování provozních nákladů budov v majetku města vhodnými investicemi, jako příklad lze uvést zateplení a výměnu oken budov Domova seniorů a podobné investice do některých základních a mateřských škol.
 • Rekonstrukce sadů Československých legií
 • Rozvoj cyklostezek
 • Úprava komunikace ve Skalní ulici
 • Regenerace sídlišť (Gallašova, Na Hrázi, Hromůvka, Nová ulice)
 • Zvýšení míst v mateřských školách
 • Podpora záměru na získání dotace pro výstavbu umělé ledové plochy
 • Dokončení regenerace městské památkové zóny
 • Podpora záměru na získání dotace pro zřízení parku mezi Veličkou zámkem
 • Rekonstrukce Klubu seniorů s cílem získání větších prostor pro aktivity klubu
 • Podpora sdružení Elim v péči o bezdomovce (poskytnutí příspěvku na budovu v Drahotuších)
Nepovedlo se nám:
 • Vybudování kruhového objezdu u bývalého kina Svět. Vzhledem k menším příjmů města se rovněž zmenšila částka na investice. Z tohoto důvodu jsme dali přednost nezbytné rekonstrukci komunikace v ulici Skalní.
 • Instalace solárních panelů na budovách v majetku města. Po schválení daňových změn přestává být v současné době tento záměr aktuální.
 • Vrátit život do historického jádra. Tento problém je natolik složitý, že mu věnujeme zvláštní prostor na našich webových stránkách.
Na které priority se zaměříme v čase, který zbývá do konce tohoto volebního období:
 • Realizace protipovodňových opatření.
 • Tlak na vybudování Palačovské spojky.
 • Ozvučení dvorany zámku pro pořádání kulturních akcí.
Comments