Noviny 2000‎ > ‎

Proč potřebuje město Hranice komisi pro regeneraci památkové zóny

přidáno: 12. 12. 2010 11:48, autor: Neznámý uživatel
Rada města zřizuje jako své poradní orgány celou řadu komisí. Po mnoha letech se však v Hranicích letos v návrhu neobjevila komise pro regeneraci městské památkové zóny. Radní zřejmě poněkud opomněli její důležitou funkci při získávání dotací z Ministerstva kultury ČR na opravy památek nejen pro město, ale i pro soukromé vlastníky památkově chráněných objektů.
Těžko spekulovat, zda radu k tomuto opomenutí vedla neznalost zákonů a praxe, nebo osobní nevraživost vůči dr. Juračkovi, který tuto komisi pravidelně vedl. Bez této komise však město Hranice nemá šanci dosáhnout na dotace na opravy památek z Fondu regenerace městských památkových rezervací a zón, který spravuje Ministerstvo kultury ČR. Opravdu radní měli v úmyslu připravit město o možnost získávání dotací z Ministerstva kultury ČR nebo to byla z jejich strany hrubá neznalost? 
Předkládáme vám dopis, který Vladimír Juračka předal na zastupitelstvu vedení města:

V Hranicích dne 7. 12. 2010
Věc: komise pro regeneraci městské památkové zóny
V mailu starostky města rozeslaném členům zastupitelstva města dne 23. 11. 2010 byly uvedeny komise rady, s výzvou k předkládání návrhů na členy uvedených komisí. V seznamu radou ustanovených komisí však chybí komise pro regeneraci městské památkové zóny, která v Hranicích působila od roku 1993. 
Tato komise byla sestavována z řad zájemců o památkovou péči, zástupce Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouc, pracovníka Národního památkového ústavu v Olomouci, architektů a členů zastupitelstva. Kvalifikovaně se podílela na tvorbě Programů regenerace památkové zóny města Hranic, jejich aktualizaci, vyjadřovala se k velkým investičním záměrům v oblasti obnovy památek a dávala stanoviska k návrhům dotací z Fondu regenerace městských památkových rezervací a zón, který spravuje Ministerstvo kultury ČR.
Zrušením komise pro regeneraci došlo k porušení podmínek pro čerpání dotace z uvedeného fondu. Ty jsou závazně stanoveny v Usnesení Vlády České republiky ze dne 25. března 1992 č. 209 k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.
V příloze č. 2. citovaného usnesení je uvedeno: „Město si zřídí pro přípravu, zpracování a realizaci programu stálou pracovní skupinu, např. jako svoji komisi ve smyslu zákona o obcích“.
V těchto intencích je rovněž zpracován Anketní dotazník k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2011, kde je v bodu II. požadováno vyplnění níže uvedených údajů:

„II. Pracovní skupina
· Zakladatel pracovní skupiny, její statut, pravomoce:
· Datum založení:
· Jméno předsedy:
· Instituce, osoby a jejich profese zastoupené v pracovní skupině:
· Komentář k činnosti pracovní skupiny:“

Na základě výše uvedených důvodů se domnívám, že poslání komise v oblasti regenerace městské památkové zóny je natolik specifické, že není možné její činnost rozmělnit v navržené komisi pro kulturu a památky a že se město Hranice vystavuje riziku neudělení dotace v důsledku absence předepsané pracovní skupiny.

Žádám Radu města Hranic, aby, aby v návaznosti na výše uvedené argumenty své rozhodnutí přehodnotila a ustanovila komisi pro regeneraci městské památkové zóny.

S pozdravem

PhDr. Vladimír Juračka
člen Zastupitelstva Města Hranic (Hranice 2000)

P.S. Pro návrh na obnovení komise a vytvoření nového programu regenerace (místo předloženého paskvilu) nakonec hlasovalo 20 z 21 přítomných zastupitelů. Naši zastupitelům se tak podařilo zvrátit nekompetentní rozhodnutí nového vedení města.


Comments