Noviny 2000‎ > ‎

Program rozvoje města Hranice

přidáno: 22. 5. 2011 12:12, autor: Vlasta Zapatová

Program rozvoje každého města je ucelený koncepční plán v podobě písemného dokumentu, který je základem pro další směry rozvoje města s návazností na rozvoj regionu či dalších větších územních celků. Takový dokument je pořizován jako dlouhodobý plán koordinace veřejných a soukromých aktivit ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Hlavním smyslem je organizovaný rozvoj města na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek.

Město Hranice mělo svůj strategický plán zpracováno na období od roku 2004 do konce roku 2010. Od začátku letošního roku se měli představitelé města, ale i další subjekty a obyvatelé „řídit“ již plánem novým, na další období. Ten městu Hranice ovšem zatím chybí… Jaký má dopad absence strategického dokumentu pro běžné obyvatele, podnikatele, neziskové organizace, ale i školy a další subjekty z našeho města a jeho místních částí?

V době, kdy se slova evropské a národní dotace skloňují ve všech možných pádech, už s nimi asi velká část z nás přišla do styku. Ať už se jednalo o malý, velký, investiční či neinvestiční projektový záměr, téměř v každé žádosti o dotaci je nutné popsat tak zvaný soulad s místní strategií, za což jsou vždy žadateli udělovány plusové body. Jinak řečeno, žádost je lépe hodnocena a má větší šanci na úspěch. A bodové hodnocení za tento soulad nebývá malé, takže v konečném součtu hraje významnou roli, zda bude či nebude žádost podpořena. Žadatel zde jednoduše popíše, se kterou částí (prioritní osou) Programu rozvoje města (či obce) se jeho záměr shoduje. No a bohužel, pokud takový dokument město aktuálně nemá, nejen ono samo, ale i všichni ostatní místní žadatelé se tak reálně připravuje o možnosti získávání finanční podpory z různých dotačních titulů.

Ale ještě jednou připomínáme, Program rozvoje města není jen nástroj pro to, abychom si mohli tak zvaně „sáhnout“ na evropské peníze. Tento plán by měl být pro představitele města vodítkem, kuchařkou..., kam investovat finanční prostředky a jakým směrem město dále rozvíjet.

Tento dokument, který je zpracován na dobu platnosti několika let, není jednou provždy uzavřený materiál, ale je materiálem živým s možností jeho aktualizací podle měnících se vnitřních a vnějších podmínek života celého města. Při jeho vypracování, ale i potom, by se měla nastartovat činorodá a aktivní spolupráce mezi státně-správním a soukromě-veřejným sektorem ku prospěchu rozvoje celého města a regionu.

Vzhledem k důležitosti celého dokumentu bychom nechtěli nechávat jeho zpracování pouze na současné koalici města, zapojili jsme se tedy do pracovních skupin, které připravují podklady pro jeho analytickou část.

Comments