Noviny 2000‎ > ‎

Projev mocenské zvůle rady města

přidáno: 2. 10. 2011 10:06, autor: Vladimír Juračka   [ aktualizováno 6. 10. 2011 22:29 ]

Na základě informace uveřejněné v červnu 2011 na úřední desce radnice se občané místní části Drahotuše dozvěděli o záměru výstavby nové průmyslové haly v této lokalitě.

Výstavba uvedeného objektu je zamýšlena v ulici Boženy Němcové, v těsné blízkosti stávajících rodinných domů, tedy v lokalitě, která dosud sloužila k převážně bydlení.  Lze se proto obávat, že provoz plánované výrobní haly výrazně zhorší kvalitu života v tomto místě. 

Občané, kterých se tento záměr bezprostředně týká, podali v územním řízení nesouhlasné stanovisko.

Za pravdu jim dává platný územní plán města Hranic. Podle něho se jedná o území průmyslové výroby, kde je však povolena pouze nutná stavební údržba. Z uvedeného je zřejmé, že výstavba nové haly je v rozporu s  územním plánem.

Za občany Drahotuš se postavil Odbor správy majetku Městského úřadu Hranice, který podal opakovaně několik námitek proti realizaci stavby v rámci probíhajícího územního řízení.

Je zarážející, že Rada města Hranic, která má zastupovat zájmy občanů, se v tomto případě proti vlastním občanům postavila. Nařídila totiž Odboru správy majetku Městského úřadu Hranice, aby podané námitky i odvolání k realizaci stavby vzal zpět.

Občanům, kteří budou tímto svévolným rozhodnutím rady města dotčeni, zbývá už jediná možnost, a sice hledat spravedlnost jinde než u svých volených představitelů. Budou se muset odvolat ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, který bude posuzovat zákonnost postupu rady města a hranického stavebního úřadu.

Čtenářům si dovolím připomenout, že v současné radě města zasedají zástupci ODS, ČSSD, KDU-ČSL a Změny pro Hranice.
Comments