Noviny 2000‎ > ‎

Průmyslové zóny v Drahotuších a jejich potřeba

přidáno: 18. 2. 2011 2:00, autor: Neznámý uživatel
Celkem 4 průmyslové zóny byly v územním plánu Drahotuš. Byl to relikt ještě z doby, kdy byl starostou Rudolf Novák se svými vizemi o jedné velké průmyslové zóně. Zejména zóna V Poli (za Hranickou ulicí) měla sloužit rozšiřování Philipsu. Čas oponou trhnul a všechno je jinak. 
Při přípravě nového územního plánu bylo navrženo jak osadním výborem Drahotuše, tak i některými odbory MěÚ zrušení těchto zón uvnitř Drahotuš - byly situovány v těsném sousedství obytné zástavby. Město Hranice má navíc volných průmyslových zón dostatek. Tyto změny projednávalo zastupitelstvo města ve čtvrtek 17. února a předcházelo tomu projednávání v radě města. 
Rada města ovšem zónu V Poli ke zrušení nedoporučila. Proč, o tom je možné jen spekulovat, bohužel k informacím z rady se nedostaneme. Rada v tomto případě nepřihlédla ke stanovisku osadního výboru, přestože to bývá zvykem.
Další překvapení při projednávání se objevilo, když pan místostarosta navrhl, že část zóny vedle Presbetonu by opět zůstala zachována. 
Na jednání zastupitelstva se naštěstí dostavilo poměrně velké množství drahotušských občanů, kteří bydlí právě v sousedství. Jejich mluvčí vysvětlili zastupitelům, jaké problémy jim přináší neustálé rozšiřování Presbetonu - je to například zmenšení rozlivového území (zastavěním a vybetonováním plochy) pro meliorační strouhu, která má odvádět vodu z tohoto území - voda pak zůstává stát, proniká do sklepů domů a ničí zahrady, zvláště při přívalových deštích. O dalších důsledcích činnosti Presbetonu nemluvě. Argumenty přednesla i zastupitelka Vlasta Zapatová (Hranice 2000),  členka osadního výboru Drahotuše.
Zastupitelé, a to i ti koaliční (i radní), pak nakonec schválili vypuštění všech průmyslových zón v Drahotuších z územního plánu.
Ukázalo se, že se vyplatí sledovat komunální politiku a dát najevo zastupitelům svůj názor.
Hranice 2000 od počátku podporovaly zrušení všech průmyslových zón v Drahotuších.

Comments