Noviny 2000‎ > ‎

První reakce na vyjádření místní ODS

přidáno: 27. 2. 2012 10:44, autor: Administrátor Hranice2000
V Hranickém týdnu ze dne 24.2. vyšel vyjádření předsedy místní ODS pana Radka Průchy. Hranice 2000 připravují v této věci prohlášení, nicméně zveřejňujeme naěi prvotní reakci, publikovanou v témže čísle Hranického týdne:
 

V článku Proč byl odvolán místostarosta Wildner mně předseda MS ODS Radek Průcha klade za vinu, že jsem prostřednictvím nepravdivých informací zveřejněných v tisku ze závisti, z touhy po vládnutí za každou cenu a v zájmu svých osobních ambicí zlovolně zmanipuloval zastupitele natolik, že došlo k vyslovení výtky radě města a odvolání tehdejšího místostarosty z funkce.

Ve svých vyjádřeních k případu odvolání místostarosty naše volební strana Hranice 2000 vždy uváděla konkrétní argumenty a důsledně se vyhýbala osobním invektivám. Nicméně článek pana Průchy, ač plný silných slov a emotivních vyjádření, je natolik zmatečný, že se čtenář nedozví, o co vlastně v tomto případě šlo. Z tohoto důvodu musím zopakovat alespoň základní fakta.

Strana Hranice 2000 byla požádána občany místní části Drahotuše, aby se na zasedání zastupitelstva, které se konalo 13. 10., zastala jejich oprávněných zájmů, když se jim nedostalo zastání u rady města. Jednalo se o nesouhlas uvedených občanů se záměrem jisté firmy postavit v blízkosti jejich rodinných domů výrobní halu 50 m dlouhou, 25 m širokou, 12 m vysokou, jejíž součástí budou dvě sila vysoká 19 metrů.

Strana Hranice 2000 dospěla k závěru, že radní ve svém rozhodnutí:

  1. Nadřadili zájmy soukromé firmy zájmům občanů.
  2. Nepřizvali k jednání zástupce dotčených občanů, přitom zástupce firmy se jednání rady účastnil.
  3. Ignorovali platný územní plán, jeden z nejdůležitějších dokumentů schválených zastupitelstvem. V územním plánu je totiž uvedeno, že se jedná o zónu urbanizované průmyslové výroby, kde je možná nutná stavební údržba. O výstavbě nových výrobních objektů zde není zmínka.
  4. Ignorovali rozhodnutí Osadního výboru Drahotuše, bez jehož stanoviska nesmí dojít k rozhodnutí, jež se týká příslušné místní části.
  5. Ignorovali stanovisko Odboru rozvoje města.
  6. Ignorovali stanovisko občanského sdružení Za lepší životní podmínky v Drahotuších.
  7. Odebrali důležitou pravomoc Odboru správy majetku městského úřadu Hranice.
  8. Učinili nevratné rozhodnutí, které už nemůže napravit ani nejvyšší orgán samosprávy, kterým je zastupitelstvo.
  9. Porušili platný Etický kodex, podle kterého zastupitel prosazuje práva a oprávněné zájmy občanů.

Uvedená pochybení ze strany rady města jsou v rozporu s dobrými mravy a v případě bodu 4 se jedná o flagrantní porušení procesních pravidel upravujících rozhodování rady města.

Na svém stanovisku setrváváme i poté, co Krajský úřad Olomouckého kraje umístění této stavby povolil. Navíc jsme přesvědčeni o tom, že pokud by stanovisko rady města bylo v souladu s přáním drahotušských občanů, musel by krajský úřad tuto skutečnost zohlednit. Je otázkou, zda by pak kraj rozhodl tak, jak rozhodl. Čtenářům si dovolím připomenout, že tato kauza není zdaleka u konce. Dotčení občané se totiž odvolali v této věci k příslušnému soudu a rovněž podali stížnost pro porušení zákona veřejnému ochránci práv.

Odvolání místostarosty navrhla volební strana Hranice 2000 proto, že Mgr. Wildner nese nejvyšší díl politické odpovědnosti za způsob projednání této otázky v radě města, včetně porušení procesních pravidel. O odvolání nakonec rozhodly hlasy členů jeho vlastní koalice.

PhDr. Vladimír Juračka v zastoupení volební strany Hranice 2000

Comments