Noviny 2000‎ > ‎

Rada rozprášila strategický odbor městského úřadu

přidáno: 6. 4. 2011 2:24, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 10. 4. 2011 13:13 ]
Odbor rozvoje považovaly Hranice 2000 vedle odboru finančního za základní pilíř samosprávného rozhodování města. 
Rada města Hranic však svým usnesením zrušila odbor rozvoje města k datu 1. července tohoto roku. V rámci tohoto opatření z odboru rozvoje města přesunula činnost oddělení dotací a strategického rozvoje pod finanční odbor, oddělení územního plánu pak pod odbor stavební úřad. Nikoliv však jako samostatná oddělení, ale jako jednotlivce přímo řízené příslušným vedoucím odborů. Oddělení investic pak přesunula jako celek pod odbor správy majetku. Rozdělení vzájemně provázané agendy pod tři různé odbory (včetně finančního) je velmi nestandardní řešení.
Rada své počínání zdůvodnila racionalizací a zefektivněním práce. Uvedenému rozhodnutí však nepředcházel žádný seriózní personální audit, který by prokázal potřebnost a efektivnost uvedených změn u tohoto, pro rozvoj města klíčového útvaru. Zvláště v případě zrušeného oddělení dotací může mít rozhodnutí nepříznivý dopad na získávání dotací, které by mohly posílit rozpočet města. 
Lze pochopit snahu vedení města snižovat stavy zaměstnanců, nicméně v tomto případě je výsledek rozpačitý. Úsporu bude představovat jeden investiční technik a jeden pracovník pro oblast přestupků. Tyto změny by se daly uskutečnit, aniž by byl zrušen pro město tak významný odbor. Navíc oslabení úseku investic o jednoho technika je na pováženou. Může se to odrazit v nedostatečném dohledu města nad probíhajícími stavebními pracemi, nebo si město tyto činnosti bude muset objednávat u firem zabezpečujících investorský dozor. Výsledkem může být prodražení místo očekávané úspory. 
Když se podíváte do usnesení zastupitelstva, vedoucí stávajícího odboru rozvoje paní Čabalová zodpovídá za plnění 25% usnesení z posledního jednání. To asi není zrovna málo na to, aby byl tento odbor zrušen. 

Můžeme se podívat, jak to mají zařízeno v jiných městech. 
Tak například Vsetín - tady je samostatný odbor strategického rozvoje, který se zabývá výhradně dotacemi (jsou tam jen projektoví manažeři), je vidět, že město Vsetín dotacím dává velkou váhu. Kromě toho mají ještě odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, kde je zahrnuta veškerá náplň hranického odboru rozvoje společně s agendou stavebního úřadu, včetně orgánu státní památkové péče, vše v rámci jednoho odboru.
Valašské Meziříčí - opět má činnosti související s rozvojem pod jedním odborem, který nese název Odbor územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje. Ten má úsek územního plánování, na úseku stavebního řádu je pověřeným orgánem státní správy - tedy stavebním úřadem. Koordinuje technickou podporu rozvoje regionu včetně agendy dotací. 
Přerov má samostatný odbor rozvoje, který má oddělení investic, oddělení projektového manažera, oddělení rozvoje a koncepce, oddělení územního plánu a ještě další.
V Lipníku nad Bečvou existuje odbor regionálního rozvoje, je totéž co v Hranicích odbor rozvoje - zajišťuje veškeré investice města, dotace, územní plán a taky navíc památkovou péči. 

Z tohoto stručného přehledu je vidět, že krok rady města a rozdělení agendy odboru rozvoje na tři jiné odbory je poměrně výjimečný a nestandardní, zvláště pak převedení agendy dotací pod finanční odbor.

PhDr. Vladimír Juračka, Bc. Magdalena Gladišová
Comments