Noviny 2000‎ > ‎

Retardéry v Komenského ulici potřebují úpravu, nikoliv zrušení

přidáno: 28. 11. 2010 23:22, autor: Vladimír Juračka

Po přečtení článku  v Hranickém deníku z pátku 19. listopadu  Retardéry se rušit nebudou jsem nabyl dojmu, že jsem byl na jiném zastupitelstvu, než na kterém se bod popsaný v novinách probíral.

Návrh usnesení v tomto bodě byl na jednání zastupitelstva předkladatelem Karlem Hüblem za Věci veřejné upraven, po této úpravě ho podporovalo i uskupení Hranice 2000. Takto upravené usnesení nehovořilo o zrušení retardérů v Komenského ulici. Já osobně bych byl jako první proti zrušení zpomalovacích prvků. Tento návrh byl podán ve smyslu úpravy, případně nahrazení jinými prvky, než jaké v současnosti jsou v Komenského ulici použity. Karel Hübl jako vhodný příklad uvedl zpomalovací prahy v Teplicích nad Bečvou, před sanatoriem Janáček. Zastupitelé nic nezamítli, naopak se nakonec shodli (dvaadvacet hlasovalo pro) na usnesení, které ukládá radě města předložit na únorovém zasedání zastupitelstva návrh, který se bude zabývat právě úpravou retardérů nebo jejich náhradou jinými prvky. Pokud lidem někdo podsouvá myšlenku, že chceme retardéry zrušit, nedával na jednání zastupitelstva pozor. Také argumentovat tím, že je na ně dotace a hrozit jejím vracením či pokutami, to je demagogie, protože nic takového úpravou retardérů nehrozí.

V Komenského ulici je nutné zachovat nějaká zpomalovací zařízení, která omezí rychlost projíždějících aut. Jinou věcí je pak technické provedení těchto retardérů, protože ty musí zároveň umožnit plynulý průjezd. Stávající prvky tuto podmínku nesplňují, auta musí téměř zastavit a pak se rozjíždějí.

Jako starosta jsem prosazoval zklidnění historického jádra města a omezení automobilové dopravy na náměstí. Retardéry v Komenského ulici v podobě, jak je známe nyní, naopak přivedly do centra města vyšší dopravu, řidiči raději projedou přes náměstí (i přes to, že je zde dopravní značka Průjezd zakázán), než Komenského ulicí.

Úprava současných retardérů je nutná a zastupitelstvo se jejím návrhem bude zabývat v únoru. Doufám, že předložený návrh bude smysluplný a situaci bude skutečně řešit.

Comments