Noviny 2000‎ > ‎

Rozhovor s Vladimírem Juračkou

přidáno: 14. 10. 2010 12:41, autor: Neznámý uživatel
Náš lídr Vladimír Juračka má dlouholeté zkušenosti s komunální politikou, a to ať jako starosta, tak jako zastupitel v opozici. Rozhodně není žádným dinosaurem. Naopak prosazuje slušné a konstruktivní jednání. Slušnost ovšem není totéž co slabost...

Rozhodl jste se ještě kandidovat v komunálních volbách, a to pošesté. Co bylo letos tím impulsem?

Zjistil jsem, že stále existuje společenská poptávka po mé osobě a stylu práce, který byl spojen s mým působením na radnici.  Bezprostředně u zrodu tohoto rozhodnutí pak stálo přání mých bývalých a současných spolukandidátů a přesvědčení, že toto město si zaslouží lepší správu. 

Vy jste na radnici zažil "vzlety i pády". Na které období vzpomínáte nejraději?

Působil jsem na radnici tři volební období a každé bylo v něčem jiné a neopakovatelné. 
To první (1990 – 1994) bylo nejtěžší. Ze dne na den zanikly v obcích národní výbory jakožto prodloužená ruka státu. Na jejich troskách se budovala nová městská samospráva, sbírali jsme zkušenosti, za pochodu jsme museli reagovat na množství průběžně přijímaných nových zákonů. Nefungoval ještě trh práce, získat kvalifikované pracovníky pro městský úřad představovalo nezměrný problém. Tehdejší příjmy stačily pouze na zabezpečení provozu města.

Ve druhém volebním období (1994 – 1998) se nám již podařilo nastartovat viditelný rozvoj města. Jako příklady lze uvést rekonstrukci zámku, opravu synagogy a zřízení městského muzea, regeneraci historického jádra, budování nových inženýrských sítí, opravy komunikací a chodníků.

Na radnici jsem se pak, po čtyřech letech strávených v opozici, vrátil v období let 2002 – 2006.  Zde velmi rád vzpomínám na dělnou a korektní atmosféru v městské radě a na to, co se nám podařilo v tomto období vykonat pro město. Ať už to byl krytý bazén či rekonstrukce Masarykova náměstí, regenerace některých sídlišť, privatizace městských bytů, zahájení stavby kanalizace v Drahotuších a zámeckého klubu či zřízení hranického klubu seniorů.

Počet kandidujících stran v Hranicích je velký (celkem je jich 12). Je tedy velmi pravděpodobné, že nikdo nezíská převážnou většinu mandátů a budou se tvořit koalice. S čím budou Hranice 2000 přistupovat ke koaličním jednáním?

Naše plus vidím ve vstřícnosti, ochotě diskutovat o dalším rozvoji města a ve vůli k dohodě na straně Hranic 2000.

Pokud budete zvolen do zastupitelstva, jaké budou vaše priority? 

Základem je dobře fungující a k lidem vstřícná správa a nezadlužování města. V oblasti investic pak budování cyklostezek, dopravní opatření, zvláště pak řešení křižovatky u kina Svět. Za nezbytné považuji vybudování umělé ledové plochy. Pokud se nám podaří získat dotace, tak bude na programu rekonstrukce Sadů Československých legií a vytvoření podzámecké zahrady, jakožto místa pro relaxaci. Velký důraz kladu na to, aby se konečně začala řešit účinná protipovodňová opatření. Rovněž nesmíme zapomínat na místní části  a jejich potřeby.
Comments