Noviny 2000‎ > ‎

Schůzka před jednáním zastupitelstva

přidáno: 3. 7. 2015 7:50, autor: David Hawiger
Naše poslední setkání se uskutečnilo dne 22. 6. 2015. Sešli jsme se, abychom diskutovali materiály, které projedná Zastupitelstvo města Hranic na svém 6. zasedání 25. června. 

Konstatovali jsme, že většina materiálů je rutinní povahy a naši zastupitelé budou hlasovat pro jejich schválení. Výjimku tvořily dva body, pro které jsme se rozhodli nehlasovat. Jednalo se o návrh na stanovení měsíční odměny neuvolněnému místostarostovi a o volbu předsedy kontrolního výboru zastupitelstva. 

Kromě bodů zastupitelstva jsme se zabývali pozváním na „neformální zasedání zastupitelů“, které svolali starosta a místostarosta s tím, že nebude otevřeno veřejnosti. Projednali jsme rovněž nedávné změny v orgánech společnosti EKOLTES Hranice. 

Comments