Noviny 2000‎ > ‎

Schůzka před zastupitelstvem v září

přidáno: 6. 9. 2017 5:50, autor: Administrátor Hranice2000   [ aktualizováno 6. 9. 2017 5:51 ]
Schůzka byla věnována projednání materiálů Zastupitelstva města Hranic, které proběhne 7. září a bude mít na programu 29 bod. K jednotlivým bodům jsme vedli diskusi a tříbili stanoviska, která zaujmou zastupitelé zvolení za naši volební stranu. Nejvíce prostoru jsme věnovali bodu číslo 16 – Severovýchodní obchvat. Zde převládl názor, že tato akce představuje pro město značné riziko v podobě zbytečně odepsaných a nemalých finančních prostředků z rozpočtu města. Tento materiál je pro zájemce k dispozici na http://www.mesto-hranice.cz/cs/aktuality/zveme-na-zarijove-zastupitelstvo.html. Jedná se o uvažovanou silnici II. třídy v délce 2,2 km, která má zefektivnit napojení průmyslových zón na silniční síť. To však sebou nese enormní náklady v objemu 500 milionů Kč. Ty by měl sice uhradit Olomoucký kraj, ale jen v případě, pokud se mu podaří získat prostředky nad rámec současných zdrojů financování krajských silnic. Ještě před rozhodnutím kraje se město zavazuje zaplatit 9 milionů Kč za projektovou dokumentaci a 4 – 15 milionů Kč na výkupy pozemků. Rovněž nám vadí, že se na nákladech nebudou podílet ti, kteří budou mít z realizace největší profit, tedy firmy sídlící v průmyslové zóně.
Comments