Noviny 2000‎ > ‎

Škola pro 21.století

přidáno: 2. 10. 2010 10:25, autor: David Hawiger   [ aktualizováno 3. 10. 2010 1:06 ]

První roky nového tisíciletí jsou spojeny s hlubokými změnami v oblasti lidské komunikace . Pojmy jako SMS, Mail, Internet, Facebook se stávají běžnou součástí našich slovníků. Je pravdou, že tyto komunikační nástroje přiřazujeme především k mladé generaci. Musíme si však přiznat, že postupně vstupují nejen do našeho osobního, ale i profesního života.

Slýcháváme, že vzdělávání by mělo jít s dobou. To je sice často používaný slogan, ale je chybný. Vzdělávání je totiž nositelem těchto změn! Problémem však je, že školy přestávají být místem, kde se žáci vzdělávají nejefektivněji - tuto úlohu postupně přebírají různé skupiny a komunity, nezřídka využívající právě moderních komunikačních nástrojů. Dnes není výjimkou, že si děti vyměňují znalosti, dovednosti a zkušenosti (tedy kompetence), aniž by se kdy fyzicky setkali.

To je třeba změnit!

Co pro to může udělat zodpovědný občan města Hranice?

Občan-volič hraje ve svém životě nezřídka i roli rodiče či prarodiče. Zodpovědným voličům přitom není jedno, jak kvalitní vzdělávání poskytuje základní škola jejich dětem či vnoučatům. Co tedy má poptávat odpovědný občan po základní škole?

  • bezpečné prostředí pro žáky, nikoliv však izolované od současných rizik či méně obvyklých jevů
  • měřitelné ukazatele kvality vzdělávání, které pak může porovnávat a to jak v regionu tak celorepublikově
  • spolupráci mezi rodičem a školou při výchově a to zvláště v oblasti kooperace a mezilidských vztahů
  • aktivní zapojení školy do systémových projektů a konceptů, zvláště těch, které se opírají o moderní technologie
Zodpovědný rodič je zároveň aktivní a to především ve dvou rovinách:
  1. zajímá se o metody, která škola  využívá při vzdělávání žáků - a to především v rámci běžných vyučovacích hodin
  2. využívá svých zástupců v rámci školské rady, žádá je o transparentní informace a případně jim nabízí spolupráci

Co pro to může udělat zodpovědný zastupitel města Hranice?

Zastupitel má možnost přenést slogan o "vzdělávání jako prioritě" do konkrétních podoby. Přitom zodpovědný zastupitel dává přednost:

  • využívání na školách moderních metod řízení, založených na jasných pravidlech kontroly kvality manažerské práce vedoucích pracovníků škol
  • monitoringu činnosti školy výhradně v rámci svých kompetencí a to především prostřednictvím svých zástupců ve školské radě
  • nadstandardní poskytování zdrojů s upřednostněním těch případů, kdy škola zajistí vícezdrojové financování svých projektových záměrů.

Co říci závěrem? Chceme-li mít hranické základní školy připravené pro 21.století, pak potřebujeme zodpovědné občany i zodpovědné zastupitele. A nejen to, bez jejich vzájemné spolupráce a kooperace to není možné. Školská rada je pro to bezesporu vhodným nástrojem, zvláště když má své ukotvení ve školském zákoně.

Comments