Noviny 2000‎ > ‎

Tanečky kolem společnosti Ekoltes

přidáno: 9. 7. 2015 10:51, autor: Vladimír Juračka

Rada města Hranic, jakožto zástupce jediného akcionáře společnosti Ekoltes Hranice, a.s., při výkonu působnosti valné hromady dne 15. 6. 2015 odvolala členy dozorčí rady a představenstva a jmenovala nové členy těchto orgánů. Stalo se tak 7 měsíců poté, co se v radě města začalo o tomto problému diskutovat.

Co tomu předcházelo

Záměr provést organizační a personální změny ve společnosti Ekoltes měly ve svých volebních programech strany Hranice 2000, Otevřená radnice a ANO. První dvě strany se staly součástí povolební koalice a uvedené změny zakotvily do společného Programového prohlášení. Přípravou změn byl od samotného začátku pověřen Ivo Lesák z hnutí Otevřená radnice, v té době radní zodpovědný za optimalizaci samosprávných procesů. Podle našeho názoru byl právě on příčinou toho, proč se tento poměrně jednoduchý úkol neustále komplikoval a jeho vyřešení se neustále odkládalo. V radě mimo jiné prosazoval tzv. německý model řízení společnosti, kdy je dozorčí rada nadřazena představenstvu. Kromě toho hnutí Otevřená radnice nechtělo ustoupit ze svého požadavku, že jimi navržení členové budou mít v orgánech společnosti většinu a získají tak rozhodující vliv na řízení společnosti. Na tuto představu nechtěly zbývající strany koalice přistoupit. To byl také možná jeden z důvodů, proč hnutí Otevřená radnice opustilo tehdejší koalici a našlo si nové spojence v ANO a KSČM. I po tomto kroku, už v rámci nové koalice, byl postup HORA chaotický. Nejprve prosadili odvolání dozorčí rady, po nějaké době toto rozhodnutí zrušili, aby po uplynutí dalšího času znovu odvolali dozorčí radu. Následně dospěli k závěru, že jimi vehementně prosazovaný německý model je špatný a zvolili standardní model řízení, který doposud kategoricky odmítali.

Navíc jsme se na uvedené valné hromadě z úst současného starosty dozvěděli, že Ekoltes je zdravá firma, schopná zajistit požadované služby pro město a že toho není zase až tak moc, co by se mělo s příchodem nového vedení změnit.

Comments