Noviny 2000‎ > ‎

Volba předsedy kontrolního výboru

přidáno: 6. 7. 2015 3:24, autor: Vladimír Juračka

Jedním z bodů zasedání Zastupitelstva města Hranic konaného 25. června 2015 byla volba předsedy kontrolního výboru zastupitelstva. Je nepsaným, a vesměs dodržovaným pravidlem, že tuto funkci nabízí koalice opozici. Koalice tím manifestuje ochotu postupovat transparentně, podřídit se účinné kontrole opozice a na oplátku získává důležitou zpětnou vazbu pro své konání.

Stejně jsme se zachovali i my (ČSSD, Hranice 2000, HORA, KDU-ČSL a ODS), když jsme na začátku tohoto volebního období utvořili koalici. Současná koalice však tuto zásadu hrubě pošlapala, a sama, nekorektně, bez kontaktování opozice, rozhodla, kdo bude tuto funkci zastávat. Není podstatné, že nabídkou této funkce oslovila členku jedné z opozičních stran a ta tuto nabídku akceptovala. Jde o porušení principu, kdy měla být oslovena opozice jako celek a ne jeden koalicí vybraný jedinec. Z tohoto důvodu naši členové zastupitelstva pro návrh nehlasovali.

Do funkce předsedy kontrolního výboru jsme navrhli vlastního kandidáta, ten však v tajném hlasování nezískal potřebný počet hlasů. Předsedkyní kontrolního výboru se nakonec stala koalicí vybraná zastupitelka Lenka Kopřivová, členka ČSSD.
Comments