Noviny 2000‎ > ‎

V roce 2011 bude město bez důležitého strategického dokumentu.

přidáno: 3. 4. 2011 11:48, autor: Neznámý uživatel
Zastupitelstvo odmítlo řešit za toto selhání odpovědnost konkrétních osob
Pracovní skupina zastupitelstva pracuje na protikorupčních opatřeních, mluví se o etickém kodexu zastupitele, ale někteří členové zastupitelstva přitom nejsou ochotni přiznat chybu ani vyvodit důsledky z chyby předních představitelů města. Projevilo se to při jednání zastupitelstva u bodu Hodnotící zpráva k Programu rozvoje města Hranic.
Program rozvoje města Hranic je důležitým strategickým dokumentem, který mapuje současný stav a předkládá vizi, jak by se město v jednotlivých oblastech mělo v budoucnosti rozvíjet a posouvat. Je velmi důležitým dokumentem například při žádostech o dotace. 
Příprava Programu rozvoje je dlouhodobá záležitost, založená na konsensu, do zpracování jsou zapojeni občané, zástupci nejrůznějších organizací, jsou sestaveny odborné pracovní skupiny, program prochází i veřejným projednáním atd. Program rozvoje je “kniha, kuchařka”, se kterou se pracuje a podle níž se plánují i investiční akce. 
Město Hranice má Program rozvoje na období 2004 až 2010. V roce 2011 tedy už není aktuální a jeho platnost skončila. 
Rada města už dne 26. ledna 2010 uložila tehdejší místostarostce Radce Ondriášové zabezpečit plnění jednotlivých kroků při zpracování programu rozvoje města na období 2011-2016. Podle původního harmonogramu měl být nový program rozvoje schválen zastupitelstvem už v lednu 2011. To se však nestalo. Celý rok 2010 se v této věci nic nedělo. Až 31. 3. 2011 byl předložen zastupitelstvu nový harmonogram, který ovšem počítá se schválením programu rozvoje radou města až v prosinci 2011, tedy rok (!) po původním termínu.
Vystoupil jsem k tomuto bodu na jednání zastupitelstva, na tyto fakta upozornil a navrhl doplnit usnesení zastupitelstva o bod, že zastupitelstvo konstatuje nesplnění uložených úkolu Ing. Ondriášovou v rámci zodpovědnosti za přípravu Programu rozvoje města Hranic na období 2011-2014. Pro tento bod usnesení však hlasovalo jen 7 zastupitelů! Kde je v tomto případě odpovědnost?
Nezaznělo žádné slůvko omluvy či vysvětlení, proč nebyl úkol z rady města rok plněn. Jde v tomto případě o zásadní systémové selhání. Ing. Ondriášová tvrdila, že vysvětlení zpoždění zaznělo na jednání zastupitelstva před měsícem, ale v důvodové zprávě k materiálu projednávanému nyní se nic takového neobjevilo. 
Vedení města se bude zřejmě plácat po ramenou, jak mu vše dobře jde, ale přitom se dopouští zcela fatálních chyb, které mohou omezit a zkomplikovat rozvoj města (vzpomeňme například na původně neustavení komise pro regeneraci MPZ, jejíž existence je také nutná kvůli dotacím).
PhDr. Vladimír Juračka, zastupitel za uskupení Hranice 2000

Comments