Noviny 2000‎ > ‎

Vyšší princip mravní předmětem polemiky v Hranickém týdnu

přidáno: 27. 8. 2011 2:02, autor: Vladimír Juračka

Vážená paní Zahradníčková,

odpovídám na Váš příspěvek O vyšším principu…, zveřejněný 12. srpna v Hranickém týdnu. V příspěvku reagujete na můj článek, ve kterém jsem kritizoval postoj ředitele lesnické školy při projednávání prodeje jistého pozemku. Jak uvádíte, napsal jsem, že dotyčný ředitel a zároveň městský radní upřednostnil při rozhodování v zastupitelstvu subjektivní zájem školy a způsobil tak újmu určité fyzické osobě. Jeho počínání jsem označil za střet zájmu ve smyslu morálním.

Namítáte, že jsem se dopustil stejného střetu zájmu v roce 2005, kdy se v zastupitelstvu jednalo o napojení Hranic na budovanou dálnici. Jak řekl na smrtelném loži jistý starý rabín, všechno je jinak. Posuďte to, prosím, sama na základě níže uvedených fakt.

Bydlím v Komenského ulici, která je dlouhodobě dopravně velmi zatížená. V rámci zmíněné dálnice jí byla navíc přisouzena funkce dálničního přivaděče, což znamená další dopravní zátěž. Pokud bych tedy hlasoval proti napojení Hranic na dálnici, získal bych pro sebe výhodu v podobě menší dopravní a hlukové zátěže svého bydliště. To by tedy byl onen střet zájmu, o kterém se zmiňujete. Tím že jsem pro zrušení napojení na dálnici nehlasoval, jsem nadřadil zájem obecný nad zájem osobní a střet zájmu jsem vyloučil.

Považuji rovněž za nezbytné připomenout Vám i čtenářům, že rozhodnutí o napojení Hranic na dálnici padlo v době, kdy jsem nebyl členem zastupitelstva, tedy v období, kdy byl starostou Dr. Novák. V té době se totiž v rámci územního řízení na stavbu dálnice projednávalo a schvalovalo napojení Hranic. Pouze v této době mohlo zastupitelstvo rozhodnout o tom, zda Hranice budou či nebudou k dálnici připojeny. Tehdy však žádné výhrady z řad občanů a samosprávy nezazněly. Po uplynutí zákonné lhůty se již k dalším námitkám ze zákona nemohlo přihlížet.

Potřebovali bychom mít křišťálovou kouli, abychom zjistili, co by se stalo, kdyby se v roce 2005 zastupitelstvo dodatečně usneslo, že nechce, aby Hranice byly připojeny k dálnici. Domnívám se, že investor dálnice, tedy Ředitelství silnic a dálnic, by s největší pravděpodobností na toto opožděné stanovisko nevzalo zřetel a napojení na dálnici by postavilo. V opačném případě, a sice kdyby Hranice nebyly na dálnici napojeny, by se zase pro změnu snesla na hlavu zastupitelstva vlna nevole ze strany početné skupiny občanů, kteří považují dopravní napojení za nezbytné.

Jak vidíte, vážená paní Zahradníčková, rozhodování zastupitelů je mnohdy velmi obtížné, plné různých morálních dilemat při vědomí, že se nelze, bohužel, zavděčit všem občanům.

S pozdravem

Vladimír Juračka

Comments