Noviny 2000‎ > ‎

Zájem občanů a střet zájmů

přidáno: 15. 7. 2011 3:09, autor: Vladimír Juračka

V posledním vydání Hranického týdne reagoval člen zastupitelstva města a ředitel lesnické školy pan Ing. Kutý na můj článek Komu má sloužit zastupitelstvo?

V článku jsem kritizoval přístup současné koalice, která svým rozhodnutím neprodat část pozemku poškodila žadatele a zamítla i ostatní navrhovaná opatření, která by mu umožnila realizaci jeho podnikatelského záměru. Připomínám, že se jednalo o pozemek, na němž parkují trvale studenti a návštěvníci lesnické školy a zmíněnému podnikateli tak brání v přístupu do jeho objektu. Kritizoval jsem i přístup ředitele lesnické školy, jehož zásadní nesouhlas s prodejem způsobil, že nedošlo k dohodě s oním podnikatelem. Označil jsem to jako střet zájmu, kdy zastupitel, který má hájit zájmy občanů, místo toho nadřadí dílčí zájem školy zájmu obecnému.

Ve své odpovědi se pan Ing. Kutý po poradě s právníkem brání tím, že v jeho případě se nejedná o střet zájmu ve smyslu zákona159/2006 Sb. Já jsem však ve svém článku nikde na uvedený zákon neodkazoval. Měl jsem na mysli to, co je ještě nad každým zákonem, a tím je morálka, tedy střet zájmů z hlediska vyššího principu mravního. Zastupitel a radní Ing. Kutý dále argumentuje, že zřizovací listina jeho školy mu ukládá hájit zájem této školy. Jenže zákon o obcích, kterým je každý zastupitel povinen se řídit, mu naopak ukládá povinnost „vykonávat funkci v zájmu města a jeho občanů.“ V tomto případě má zákon o obcích vyšší právní sílu a je výrazně nadřazen zmíněné zřizovací listině.

Pan Ing. Kutý rovněž argumentuje tím, že pozemek, o jehož prodeji se jednalo, bezprostředně sousedí s pozemkem školy, proto má jako zástupce této školy právo i povinnost se k záměru prodeje vyjadřovat. Dovoluji si připomenout pro osvěžení paměti, že doposud se město nikdy neptalo na názor vlastníků sousedních nemovitostí, pokud se rozhodlo svůj pozemek prodat. Pokud tak učinilo v případě lesnické školy, jejíž ředitel je zastupitelem a městským radním, nadřadilo ji nad jiné vlastníky.

Pan ředitel a zastupitel Kutý mne v závěru své polemiky vyzval, abych si ověřil fakta a nemanipuloval s veřejností. Nechávám na čtenářích, aby sami rozhodli, kdo se v tomto případě pokusil s veřejností manipulovat.
Můj postoj byl předán i regionálnímu tisku
Comments