Noviny 2000‎ > ‎

Zastupitelstvo s vyloučením veřejnosti

přidáno: 4. 7. 2015 13:15, autor: Vladimír Juračka

Poslední zasedání zastupitelstva před letními prázdninami předcházela pozvánka na „neformální setkání zastupitelů“.

Předkládáme ji veřejnosti v autentické podobě i s typografickými, věcnými a gramatickými chybami:
Vážení zastupitelé města Hranic.
 
V nedávné minulosti byl politickými kluby ANO, Otevřená radnice a KSČM deklarován slib, že bude přikročeno k otevřené a rovnocenné diskusi při řešení potřeb našeho města. Cílem tohoto rozhodnutí je snaha o zapojení všech odborníků i příznivců ve všech oblastech správy a našeho života. Jsme přesvědčeni, že pochopení tohoto principu může urychlit kvalifikovaná rozhodnutí, informovanost zastupitelů a zefektivnit veškeré rozhodovací procesy.
Dovolujeme si tedy svolat dne 23. června 2015 v 15,30 neoficiální setkání zastupitelů, kde lze žádat  dovysvětlení předložených bodů jednání ZM, podávat informace k návrhům nebo navrhovat jiná řešení.
Dále bychom chtěli projednat dokument o spolupráci stran, ke kterému se lze připojit nebo doplnit
požadavky pro budoucí spolupráci.
Na tento navazuje Programové prohlášení, které by mělo obsahovat současné potřeby města a tak je potřebné, aby zde byli podchycené současné potřeby celé oblasti.
Tyto setkání by měli sloužit k otevřené diskusi mezi zastupiteli a nebudou otevřena veřejnosti.

Jiří Kudláček
starosta města Hranic

Mgr. Ivo Lesák
místostarosta

Členové našeho uskupení Hranice 2000 na své schůzce dne 23. 6. 2015 se dohodli, že se naši zastupitelé této akce nezúčastní. Důvody našeho postoje najdete ve stanovisku, které jsme téhož dne e-mailem rozeslali všem zastupitelům:

Vážené kolegyně zastupitelky, vážení kolegové zastupitelé,

volební strana Hranice 2000 se na dnešním setkání obšírně zabývala níže uvedeným pozváním a posléze přijala jednoznačný závěr, že se tohoto setkání nezúčastníme. Jsme přesvědčeni, že podobná setkání by měla být svolávána pouze v případech hodných zvláštního zřetele. Jako příklad  z nedávné minulosti lze uvést diskuse věnované prodeji tepelného hospodářství či  připomínkám k územnímu plánu. V žádném případě by však tato setkání neměla být věnována projednávání běžných bodů zastupitelstva. Pokud by diskuse zastupitelů „nebyla otevřena veřejnosti“, jak stojí v pozvánce, jednalo by se o popření demokratických principů, na nichž je založena samospráva obcí. Z tohoto důvodu se nehodláme podobných akcí účastnit ani příště. Pokud se týče projednání „dokumentu o spolupráci stran“ a „Programového prohlášení“, tak ani jeden z těchto dokumentů jsme neobdrželi a tudíž k nim nemůžeme zodpovědně vyjádřit naše společné stanovisko.

S pozdravem
Vladimír Juračka, na základě pověření volební strany Hranice 2000
Dovolím si poznámku na  závěr. Až na základě tohoto vyjádření jsme obdrželi Programové prohlášení. K jejímu obsahu se vyjadřujeme v článku Ukradené programové prohlášení.
Comments