Noviny 2000‎ > ‎

Změna názvu ulic aneb O nás bez nás

přidáno: 6. 4. 2012 0:14, autor: Vlasta Zapatová

V našem státě se zákonodárci rozhodli elektronizovat veřejnou správu. V rámci tohoto opatření se budou údaje o adresách a nemovitostech zadávat do „Registru územní identifikace, adres a nemovitostí“. Je to jistě záslužný počin, ale má své dopady na většinu obcí.

Podle příslušného zákona se totiž musí do určité lhůty změnit duplicitní názvy ulic v téže obci. Bohužel, v Hranicích máme pět ulic se stejným označením, kterých se to týká. Například Tyršova ulice se vyskytuje jak v místní části Hranice I – Město, tak i v místní části Hranice IV - Drahotuše.

Na zasedání Zastupitelstva města Hranic konaném dne 29. 3. 2012 zastupitelé schvalovali, které ulice se v Hranicích přejmenují. Jelikož v Drahotuších žije v ulicích s duplicitním označením méně obyvatel než v místní části Hranice I - Město, zastupitelé rozhodli, že se budou měnit názvy ulic právě v Drahotuších.

Ale jak se budou tyto ulice jmenovat, aby bylo učiněno uvedenému předpisu zadost? Žádala jsem zastupitele, aby občanům, kterých se týká změna názvu, dali možnost, aby si sami svobodně mohli vybrat nový název ulice, ve které bydlí. Tito obyvatelé budou totiž uvedenou změnou výrazně dotčeni. Čeká je martyrium spojené s vyřizováním změny trvalého bydliště, což například obnáší nový občanský průkaz, novou registraci u osob podnikajících, nové živnostenské listy atd. Myslím si, že když už musí lidé vyřizovat všechny časově náročné změny, měli by mít právo volby názvu ulice.

Bohužel se mi nepodařilo přesvědčit nadpoloviční většinu zastupitelů, aby dali lidem toto právo volby. Místo toho zastupitelé rozhodli sami, bez ohledu na mínění dotčených obyvatel. Vůbec tomu nerozumím, nic by to nestálo, stačilo by uspořádat jednoduchou anketu, kterou by organizačně zabezpečil Osadní výbor v Drahotuších. Nerozumím také tomu, proč mě nepodpořil kolega zastupitel, který sám má bydliště v Drahotuších.

Nerozumím rovněž tomu, proč vedení města řeší tento problém na poslední chvíli, podle úřednického hesla „Co se vleče, neuteče“.

Připadá mi, že se hranické zastupitelstvo rozhodlo postupovat podle zásady „o nás bez nás“. Nechci být prorokem špatných zpráv, ale možná se na příštím zasedání zastupitelstva budeme zabývat peticí rozhořčených občanů, kteří budou žádat, aby zastupitelstvo své rozhodnutí v této záležitosti změnilo.

Comments