Jitka Seitlová

přidáno: 17. 9. 2014 9:33, autor: David Hawiger
Město Hranice má svůj genius loci. Byl oživen v době starostování Vladimíra Juračky. Podařilo se mu tehdy položit základní pilíře pro budoucí rozvoj města. Po celou dobu až do dnešních dnů silným osobním vkladem, zkušenostmi, obětavostí a schopnostmi rozhodujícím způsobem přispívá ku prospěchu města. 
Za to také opakovaně získává Vladimír Juračka v Hranicích podporu největší části voličů. Přála bych městu a jeho obyvatelům, aby
mohl opět zasednout do starostenského křesla. 
Osobně si ho velmi vážím a má také moji plnou podporu.

Comments