Karel Schwarzenberg

přidáno: 6. 10. 2014 12:54, autor: David Hawiger
Jeden moudrý muž pravil, že všechny volby jsou lokální. Je to do valné míry pravda, neboť voliči se rozhodují podle svých kaž­dodenních zkušeností a ty jsou největší právě s místní samosprávou. Málokdy se člověk setká s činiteli vlády nebo Evropské komise, ale co se děje v jeho městě nebo v jeho obci, to zažívá denně a podle toho se rozhoduje. Je opravdu na nás, abychom při těchto volbách postavili důstojné kandidáty a lidi, kteří mají pro své město, pro svou obec cit a všemi silami budou hájit zá­jmy svých občanů. Vím, že to často není lehké. Proto mám veliký respekt před těmi, kteří se tomuto úkolu rozhodli věnovat. Vás ale, milí voliči, prosím, abyste se opravdu podívali na kandidátní listiny, abyste viděli, jaké ženy a muže vám volební strana Hranice 2000 v těchto volbách nabízí, a rozhodli podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí. Jde o vaši budoucnost a budoucnost vašeho města – a to znamená také o budoucnost naší země.
Comments