Prohlášení 2000

Na této stránce zveřejňujeme prohlášení kandidátů Hranic 2000 k mimořádným událostem či skutečnostem.

Stanovisko k vypovězení koaliční dohody Hnutím Otevřená radnice

přidáno: 7. 4. 2015 7:20, autor: Administrátor Hranice2000

Dne 2. 4. 2015 těsně před zasedáním zastupitelstva města Hranic předali zástupci politického hnutí Otevřená radnice odstoupení od koaliční smlouvy. O skutečných důvodech rozbití dosavadní koalice hnutím Otevřená radnice můžeme jen spekulovat. Důvody, které její členové dodatečně uvádějí, jsou však zcela nepravdivé.

V písemném odstoupení to odbyli jedinou větou, která stojí za ocitování: „Důvodem je zabránění v realizaci volebního programu Hnutí Otevřená radnice Hranice“.

Na svém webu argumentují tím, že o investičních akcích, pro celé volební období bylo rozhodnuto bez nich. Konstatují, že „značná část našich členů jsou lidé, kteří řídí firmy a podniky, byli jsme přesvědčeni, že to budou právě naše dlouholeté zkušenosti z úspěšného řízení firem a investic.“

Jako druhý důvod tamtéž uvádějí, že se jim nepodařilo prosadit personální změny v orgánech společnosti Ekoltes.

K usvědčení z nepravd stačí jednoduché kupecké počty. Zastupitelstvo města Hranic má 23 členů, z toho stávající koalice měla členů 15. V této koalici měly Hranice 2000, Otevřená radnice, ČSSD po čtyřech členech, KDU-ČSL 2 členy a ODS 1 člena. Město není firma, jeho orgány musí ze zákona rozhodovat kolektivně. Žádná strana koalice neměla v těchto orgánech potřebnou většinu, aby nemusela brát ohled na své partnery. To že, zvítězí při rozhodování většinový názor, kterému se musí menšina podřídit, je základním pilířem demokracie. Můžeme být jakkoliv přesvědčeni o prospěšnosti svého návrhu, ale pokud se nám pak nepodaří získat nadpoloviční většinu při hlasování, musíme se podřídit. Nevíme proč to pánové z Otevřené radnice nemohou pochopit. Že by jim v tom bránila jistá profesní deformace získaná léty praxe v řízení soukromých firem a na druhé straně nedostatek zkušeností ze samosprávy? A nesvědčí to náhodou o neochotě podřídit se demokratickým principům samosprávného rozhodování?

Jak mohlo být rozhodnuto o investicích na celé volební období bez Otevřené radnice, to rovněž netušíme. Tyto investice byly schváleny v rámci Programového prohlášení rady města i členy Otevřené radnice. Plán investic pro tento rok projednala rada a následně schválilo zastupitelstvo, rovněž hlasy Otevřené radnice.

Pokud se týče personálních změn ve společnosti Ekoltes, které jsou v kompetenci rady města, zde převládl většinový názor koaličních partnerů, že změny jsou nutné a že dojde k odpolitizování, zmenšení počtu členů a obsazení odborníky. Jenže Otevřená radnice chtěla mít za každou cenu v tříčlenné dozorčí radě jí dva navržené členy. Tím by získala majoritu a díky jí prosazenému německému modelu řízení by pak dosadila představenstvo a potažmo i ředitele. Rada města, jako zástupce jediného akcionáře, by pak víceméně ztratila kontrolu nad firmou, za kterou nese ze zákona zodpovědnost.

V koaliční smlouvě uzavřené 15. října 2014 se strany koalice zavázaly k tomu, že sporné věci budou řešit smírčím řízením a že případnému vypovězení smlouvy musí předcházet nejméně dvě neúspěšná smírčí řízení. Nedodržením tohoto ustanovení hnutí Otevřená radnice hrubě porušilo koaliční smlouvu. To nelze hodnotit jinak než jako politické i lidské selhání.

Podpora Jitce Seitlové

přidáno: 12. 10. 2014 11:57, autor: David Hawiger

Volební strana Hranice 2000 blahopřeje paní RNDr. Jitce Seitlové k vítězství v 1. kole voleb do Senátu v obvodu Přerov. O tom, kdo se stane v našem volebním obvodu senátorem, rozhodne 2. kolo těchto voleb, které se uskuteční v pátek a sobotu 17. a 18. října. Paní doktorce Seitlové jsme vyjádřili podporu již před prvním kolem voleb a činíme tak i před druhým, rozhodujícím kolem. Známe její lidské i odborné kvality a jsme přesvědčeni, že by to byl správný člověk na správném místě.

Poděkování voličům

přidáno: 12. 10. 2014 11:53, autor: David Hawiger

Vážení voliči,
velmi si vážíme hlasů, které jste nám dali ve volbách do zastupitelstva města Hranic, které se konaly ve dnech 10. a 11. října tohoto roku. Vaše hlasy nám umožnily získání druhého místa v soutěži celkem devíti kandidujících stran. Pro nás to znamená možnost významně se podílet na činnosti samosprávy města a začít plnit náš volební program. O svém počínání vás budeme průběžně informovat prostřednictvím těchto webových stránek. Děkujeme vám za projevenou důvěru a slibujeme, že ji nezklameme.

Podpora Karlu Swarzenbergovi

přidáno: 23. 1. 2013 8:47, autor: Administrátor Hranice2000   [ Aktualizováno 23. 1. 2013 8:47 uživatelem David Hawiger ]

My, členové Zastupitelstva města Hranic, zvolení za volební stranu Hranice 2000 vyjadřujeme podporu Karlu Swarzenbergovi ve volbách do úřadu prezidenta České republiky.

Vyjádření k podnětu Kontrolnímu výboru z pera hranické ODS

přidáno: 4. 3. 2012 0:43, autor: Administrátor Hranice2000   [ Aktualizováno 4. 3. 2012 1:00 uživatelem David Hawiger ]

Považujeme za nezbytné vyjádřit se k dokumentu s názvem Kontrolní výbor, který obsahuje „Podnět k prověření z porušení Etického kodexu“. Tento podnět podává Místní sdružení ODS Hranice Kontrolnímu výboru Zastupitelstva města Hranic. Hranická ODS v něm dospěla k závěru, že zastupitel PhDr. Vladimír Juračka se dopustil porušení povinností zastupitele, zejména povinností uložených Etickým kodexem zastupitele. Dle ODS měl uvádět v tisku nepravdivé informace, na základě kterých pak zastupitelstvo odvolalo z funkce místostarostu Mgr. Miroslava Wildnera a vyslovilo výtku radě města. V závěru svého podání ODS žádá Kontrolní výbor, aby navrhl zastupitelstvu, aby vyzvalo Vladimíra Juračku k rezignaci na mandát zastupitele.
S plnou zodpovědností prohlašujeme, že údajná „porušení povinností“ se nezakládají na pravdě, a podsouvají PhDr. Juračkovi pohnutky, které neměl.

 

Jako nebezpečná se nám jeví skutečnost, že strana, která má v názvu demokratická, se uchyluje k formulacím, které jsou výpůjčkami z jazyka totalitních režimů: …podraz spáchaný na občany…, pomlouvačnou kampaní a hysterií, vyvolanou jen s cílem dosáhnout osobního prospěchu…, zavrženíhodné jednání…, lidská závist, touha po vládnutí za každou cenu…, zlovolný čin…

 

Obvinění vznesená hranickou ODS svědčí o tom, že tato strana nepochopila smysl demokracie a obecní politiky, když bere řádně zvolenému zastupiteli právo postavit se na obhajobu práv občanů a kritizovat počínání rady a uvolněných funkcionářů města.

 

ODS si zřejmě neuvědomuje, že oněch 13 zastupitelů, kteří hlasovali pro odvolání místostarosty Wildnera, degraduje na dav, který se nechá snadno zmanipulovat argumentací jediného zastupitele.

 

Prohlašujeme, že PhDr. Vladimír Juračka na zasedáních Zastupitelstva města Hranic, stejně jako ve svých vystoupeních pro sdělovací prostředky, jednal vždy v rámci zmocnění, které měl od naší volební strany. Plně za ním stojíme a útok na něj chápeme jako útok na principy demokratické politiky, ke kterým jsme se vždy hlásili.

Naše nominace na funkci místostarosty

přidáno: 10. 11. 2011 11:01, autor: Administrátor Hranice2000   [ Aktualizováno 10. 11. 2011 11:01 uživatelem David Hawiger ]

Volební strana Hranice 2000 nominovala na funkci místostarosty pana PhDr. Vladimíra Juračku. Svou nominaci opíráme o tři základní skutečnosti.
 1. V posledních řádných volbách pan PhDr. Vladimír Juračka získal ze všech kandidátů všech volebních stran nejvíce hlasů od občanů města Hranic a jeho místních částí.
  Musíme konstatovat, že paní Mgr. Pavla Tvrdoňová naopak získala ze současných zastupitelů nejméně hlasů, přičemž nezískala ani polovinu těch, které získal lídr volební strany Hranice 2000, pan PhDr. Vladimír Juračka. 
 2. PhDr. Vladimír Juračka působí v komunální politice regionu Hranicko již řadu let, má se státní správou i samosprávou bohaté zkušenosti a je pro občany města a regionu známý a dostatečně čitelný.
  Paní Mgr. Tvrdoňová je v komunální politice prvním rokem a musíme konstatovat, že my, kandidáti Hranic 2000, máme nezřídka problém rozpoznat, čí zájmy hájí.
 3. Hranice 2000 je uskupením převážně nezávislých kandidátů, které v komunální politice působí již přes 10 let a ve volbách vždy patřilo mezi tři nejsilnější strany.
  Změna pro Hranice, jehož je paní Mgr. Pavla Tvrdoňová jedinou zastupitelkou, je uskupením, které vstoupilo do hranické politiky až při posledních volbách do městkého zastupitelstva a jejich volební výsledek nedosáhl ani 6% z celkových platných hlasů. To zařadilo tuto stranu na sedmé místo v konkurenci osmi stran, které se do městského zastupitelstva dostaly.
Město Hranice a jejich občany pravděpodobně čekají nelehké časy. Jelikož jsme si toho vědomi, nabízíme městu zkušeného a moudrého komunálního politika, znalého chodu města i úřadu, schopného pomoci zvládnout období, které může být neblaze poznamenáno společensko-ekonomickými výkyvy či krizemi.
Jsme přesvědčeni, že kompetence PhDr. Vladimíra Juračky jsou zárukou toho, že bude hájit zájmy široké skupiny občanů napříč politickými stranami a uskupeními. Vyzýváme tedy zastupitelky a zastupitele, aby hlasovali v zájmu občanů Hranic i jeho místních částí, nikoliv na základě koaličně-kupeckých počtů.

K odvolání místostarosty

přidáno: 17. 10. 2011 9:00, autor: Administrátor Hranice2000   [ Aktualizováno 17. 10. 2011 9:10 uživatelem David Hawiger ]

Na zasedání Zastupitelstva města Hranic dne 13. 10. 2011 byl Mgr. Miroslav Wildner odvolán z funkce místostarosty města.

Stalo se tak na podnět volební strany Hranice 2000. Z tohoto důvodu bychom rádi informovali občany města o důvodech, které nás k tomuto kroku vedly.

Strana Hranice 2000 byla požádána občany místní části Drahotuše, aby se na uvedeném zastupitelstvu zastala jejich oprávněných zájmů, když se jim nedostalo zastání u rady města. Jednalo se o jejich nesouhlas se záměrem jisté firmy postavit v blízkosti jejich rodinných domů výrobní halu 50 m dlouhou, 25 m širokou, 12 m vysokou, jejíž součástí budou dvě sila vysoká 19 metrů.

Stavební úřad umístění stavby z důvodů, které občanům přišly nepochopitelné, povolil. Proti výstavbě však byli občané Drahotuš, osadní výbor, občanské sdružení Za lepší životní podmínky v Hranicích, odbor rozvoje města, následně i odbor správy majetku městského úřadu. Spor teď bude rozhodovat Krajský úřad Olomouckého kraje, bude však chybět stanovisko městské samosprávy.

Zamýšlená stavba je navíc v rozporu se závazným územním plánem města, kde v této lokalitě je možná jenom údržba stávajících kapacit, nikoliv nová výstavba.

Rada města na své schůzi 20. 9. 2011, zcela proti veškeré logice, vzala odboru majetku oprávnění se k této stavbě vyjadřovat a uložila odboru, aby veškeré své námitky proti zamýšlené stavbě vzal zpět. Pro toto rozhodnutí hlasovalo všech 5 přítomných členů rady zvolených za ODS, KDU-ČSL a Změnu pro Hranice. Členové ČSSD se schůze rady nezúčastnili.

Radní ve svém rozhodnutí:

 1. Nadřadili zájmy soukromé firmy zájmům občanů.
 2. Nepřizvali k jednání zástupce dotčených občanů, přitom zástupce firmy se jednání rady účastnil.
 3. Ignorovali platný územní plán, jeden z nejdůležitějších dokumentů schválených zastupitelstvem.
 4. Ignorovali rozhodnutí Osadního výboru Drahotuše, bez jehož stanoviska nesmí dojít k rozhodnutí týkajícího se příslušné místní části.
 5. Ignorovali stanovisko odboru rozvoje města.
 6. Ignorovali stanovisko občanského sdružení Za lepší životní podmínky v Drahotuších.
 7. Odebrali důležitou pravomoc Odboru správy majetku městského úřadu Hranice.
 8. Učinili nevratné rozhodnutí, které už nemůže napravit ani nejvyšší orgán samosprávy, kterým je zastupitelstvo.
 9. Porušili platný Etický kodex, podle kterého zastupitel prosazuje práva a oprávněné zájmy občanů.

Nabízí se otázka, zda by radní takto rozhodli i v případě, že by zamýšlená hala měla vzniknout v blízkosti jejich domovů.

Dospěli jsme k závěru, že nejde o ojedinělé selhání, ale přímo o samosprávou spáchaný podraz na občany, kde je třeba z této záležitosti vyvodit politickou i osobní zodpovědnost.

Na základě našich návrhů zastupitelstvo vyslovilo výtku radním, kteří pro uvedené rozhodnutí hlasovali, a odvolalo Mgr. Wildnera z funkce místostarosty.

Reakce na Změnu pro Hranice, causa Ekoltes

přidáno: 7. 6. 2011 1:23, autor: Administrátor Hranice2000   [ Aktualizováno 7. 6. 2011 1:34 uživatelem David Hawiger ]

Volební strana Změna pro Hranice přinesla na svých webových stránkách zajímavé informace ohledně valné hromady Ekoltesu (citujeme):

Náš návrh zněl:
 1. Redukce počty členů představenstva z 5 na 3 = Změna stanov
 2. Obsazení představenstva výlučně členy managementu, kteří nebudou pobírat odměny za funkci. Tento model je v praxi běžný a fungující.
  Předseda představenstva- ředitel
  Člen představenstva – ekonomický náměstek
  Člen představenstva- vedoucí některého z provozů
 3. Dozorčí rada je 3-členná, město do ní deleguje 2 zástupce – odborníky, z nichž jeden je navržen koalicí a druhý opozicí.

Jak se však ukázalo při samotném jednání, žádná diskuse nebyla možná a přípustná a všichni zbývající účastníci trvali na zachování stávajícího stavu a svých postů s jedinou změnou, jíž mělo být převolení Ing. Martina Losa v dozorčí radě zástupcem sdružení Hranice 2000.

Stejně jako volební strana Změna pro Hranice citlivě vnímáme dění kolem společnosti Ekoltes a.s. – připomínáme občanům, že právě tato věc je jednou ze čtyř priorit v našem volebním programu.
Nicméně v tomto případě se musíme distancovat od formy i obsahu informací, které se na webu této volební strany objevily.

Nechceme být zatahováni do vnitřních problémů koalice s tím, aby při hledání řešení bylo používáno naše sdružení jako argument na misce vah, aniž by toto bylo korektním způsobem projednáno s našimi zástupci. Způsob, jakým bylo o složení představenstva a dozorčí rady společnosti Ekoltes jednáno, je pro nás nepřijatelný.
Několik hodin před uvedenou valnou hromadou společnosti Ekoltes paní starostka Ondriášová volala našemu kandidátovi Petru Březíkovi s nabídkou na členství v dozorčí radě Ekoltesu. Nabídku jsme odmítli mimo jiné i z těchto důvodů:
 • nechceme se podílet na kupčení a handlování s funkcemi v Ekoltesu
 • nabídky tohoto druhu se mají předkládat volebním stranám cestou jejich lídrů a v řádném předstihu tak, aby je mohly tyto strany projednat se svými členy 
 • náš písemný návrh předložený před několika měsíci radě počítal na tuto funkci se Zdeňkem Škrobánkem a nemáme žádný důvod z tohoto návrhu ustupovat.
Zároveň se nemůžeme ztotožnit s obsahem navrhovaného řešení, kdy je představenstvo tvořeno výhradně zaměstnanci společnosti. Cílem účasti zástupců města ve společnosti by přece mělo být, aby město mohlo ovlivňovat počínání Ekoltesu ve prospěch svých občanů. Tudíž považujeme za důležité a logické, aby město mělo v tomto vrcholném orgánu své zástupce.
Souhlasíme však, že by se mělo jednat o odborníky a jedince, u nichž je předpoklad, že budou hájit zájmy občanů. Zatím se tak neděje, tato místa jsou pouze předmětem politických obchodů uvnitř vládnoucí koalice. Důsledkem je, že Ekoltes nemá žádnou snahu o zlepšení práce a úspěšně se brání jakékoliv kontrole zvenčí.

Otevřený dopis

přidáno: 10. 11. 2010 11:41, autor: David Hawiger   [ aktualizováno 10. 11. 2010 11:42 ]

Otevřený dopis občanům Hranic a místních částí
Výzva k voličům Občanské demokratické strany
Výzva k voličům volební strany ZMĚNA PRO HRANICE

Vážení občané,
v těchto dnech se opětovně stáváme svědky zákulisních praktik určitých jedinců, kteří se schovávají za volebními výsledky a údajnou vůlí voličů. Povolební vyjednávání v Hranicích je vedeno osobními zájmy, nikoliv zájmy města. 
My, kandidáti volební strany Hranice 2000 se od takových postupů a metod důrazně distancujeme. Chceme znovu zopakovat, že děkujeme všem občanům, kteří přišli k volbám. Přitom podotýkáme, že jsme tím mysleli všechny voliče, aniž bychom odlišovali, komu dali svůj hlas.
Jsme přesvědčeni, že volby jasně popsaly zájem občanů, ať už tím vyjadřovali postoj k celorepublikové politice či zaujímali stanovisko ke čtyřem letům na komunální úrovni. Nicméně nelze ani přehlédnout hlasy těch, kteří žádají změnu ve stylu řízení města a v jednání s občany. 
Oběma těmto skupinám dali někteří jedinci z řad ČSSD a ODS jasný signál, že si jejich hlasů neváží a že upřednostňují jiné zájmy.

Vážení voliči Občanské demokratické strany,
apelujeme na vás, abyste dali místní organizaci ODS jasně najevo, z jakých důvodů jste jim dávali svůj hlas. Jsme přesvědčeni, že na celorepublikové úrovni podporujete snahu vlády zastavit zadlužování naší země, a to i při vědomí, že tyto kroky na popularitě nikomu z nás nepřidají. Na komunální úrovni jste pak dali najevo, že byste uvítali změnu v řízení našeho města. 
Naším zájmem je spolupracovat s těmi zastupiteli ODS, kteří skutečně hájí vaše zájmy a postoje. Žádejte tedy od vašich lídrů vysvětlení, proč raději volí spolupráci s levicovou stranou místo toho, aby hledali společnou řeč s těmi, kteří by jim měli být názorově i hodnotově mnohem bližší. 
ODS se na celorepublikové úrovni odklání od osobních výpadů, urážek a tzv. kmotrů. Zasaďte se o to, aby se tento pozitivní trend usadil i v místní ODS.

Vážení voliči volební strany ZMĚNA PRO HRANICE,
vnímáme vás jako zástupce těch, kteří velmi razantně deklarovali, že chtějí změnit stávající poměry v komunální politice. Váš program jasně zmiňoval témata, která jsou hodna změny. Apelujte tedy prosím na své zástupce, aby se této vaší vizi nezpronevěřili. Berte prosím v potaz, že v utvářející se koalici žádné změny nedosáhnete, protože je reprezentována osobami, které výrazně ovlivňovaly chod města v minulém volebním období.
Naším zájmem je nalézt společnou řeč při prosazování potřebných změn, které náš region potřebuje. 
Neudělejte stejnou chybu jako my. Nevěřte slibům, které jsou vyřčeny v momentě, kdy "se to hodí" - dříve nebo později se na ně zapomene.

přidáno: 8. 11. 2010 11:35, autor: Neznámý uživatel   [ Aktualizováno 8. 11. 2010 11:45 uživatelem David Hawiger ]


1-10 of 13