K odvolání místostarosty

přidáno: 17. 10. 2011 9:00, autor: Administrátor Hranice2000   [ Aktualizováno 17. 10. 2011 9:10 uživatelem David Hawiger ]

Na zasedání Zastupitelstva města Hranic dne 13. 10. 2011 byl Mgr. Miroslav Wildner odvolán z funkce místostarosty města.

Stalo se tak na podnět volební strany Hranice 2000. Z tohoto důvodu bychom rádi informovali občany města o důvodech, které nás k tomuto kroku vedly.

Strana Hranice 2000 byla požádána občany místní části Drahotuše, aby se na uvedeném zastupitelstvu zastala jejich oprávněných zájmů, když se jim nedostalo zastání u rady města. Jednalo se o jejich nesouhlas se záměrem jisté firmy postavit v blízkosti jejich rodinných domů výrobní halu 50 m dlouhou, 25 m širokou, 12 m vysokou, jejíž součástí budou dvě sila vysoká 19 metrů.

Stavební úřad umístění stavby z důvodů, které občanům přišly nepochopitelné, povolil. Proti výstavbě však byli občané Drahotuš, osadní výbor, občanské sdružení Za lepší životní podmínky v Hranicích, odbor rozvoje města, následně i odbor správy majetku městského úřadu. Spor teď bude rozhodovat Krajský úřad Olomouckého kraje, bude však chybět stanovisko městské samosprávy.

Zamýšlená stavba je navíc v rozporu se závazným územním plánem města, kde v této lokalitě je možná jenom údržba stávajících kapacit, nikoliv nová výstavba.

Rada města na své schůzi 20. 9. 2011, zcela proti veškeré logice, vzala odboru majetku oprávnění se k této stavbě vyjadřovat a uložila odboru, aby veškeré své námitky proti zamýšlené stavbě vzal zpět. Pro toto rozhodnutí hlasovalo všech 5 přítomných členů rady zvolených za ODS, KDU-ČSL a Změnu pro Hranice. Členové ČSSD se schůze rady nezúčastnili.

Radní ve svém rozhodnutí:

  1. Nadřadili zájmy soukromé firmy zájmům občanů.
  2. Nepřizvali k jednání zástupce dotčených občanů, přitom zástupce firmy se jednání rady účastnil.
  3. Ignorovali platný územní plán, jeden z nejdůležitějších dokumentů schválených zastupitelstvem.
  4. Ignorovali rozhodnutí Osadního výboru Drahotuše, bez jehož stanoviska nesmí dojít k rozhodnutí týkajícího se příslušné místní části.
  5. Ignorovali stanovisko odboru rozvoje města.
  6. Ignorovali stanovisko občanského sdružení Za lepší životní podmínky v Drahotuších.
  7. Odebrali důležitou pravomoc Odboru správy majetku městského úřadu Hranice.
  8. Učinili nevratné rozhodnutí, které už nemůže napravit ani nejvyšší orgán samosprávy, kterým je zastupitelstvo.
  9. Porušili platný Etický kodex, podle kterého zastupitel prosazuje práva a oprávněné zájmy občanů.

Nabízí se otázka, zda by radní takto rozhodli i v případě, že by zamýšlená hala měla vzniknout v blízkosti jejich domovů.

Dospěli jsme k závěru, že nejde o ojedinělé selhání, ale přímo o samosprávou spáchaný podraz na občany, kde je třeba z této záležitosti vyvodit politickou i osobní zodpovědnost.

Na základě našich návrhů zastupitelstvo vyslovilo výtku radním, kteří pro uvedené rozhodnutí hlasovali, a odvolalo Mgr. Wildnera z funkce místostarosty.

Comments