Naše nominace na funkci místostarosty

přidáno: 10. 11. 2011 11:01, autor: Administrátor Hranice2000   [ Aktualizováno 10. 11. 2011 11:01 uživatelem David Hawiger ]
Volební strana Hranice 2000 nominovala na funkci místostarosty pana PhDr. Vladimíra Juračku. Svou nominaci opíráme o tři základní skutečnosti.
  1. V posledních řádných volbách pan PhDr. Vladimír Juračka získal ze všech kandidátů všech volebních stran nejvíce hlasů od občanů města Hranic a jeho místních částí.
    Musíme konstatovat, že paní Mgr. Pavla Tvrdoňová naopak získala ze současných zastupitelů nejméně hlasů, přičemž nezískala ani polovinu těch, které získal lídr volební strany Hranice 2000, pan PhDr. Vladimír Juračka. 
  2. PhDr. Vladimír Juračka působí v komunální politice regionu Hranicko již řadu let, má se státní správou i samosprávou bohaté zkušenosti a je pro občany města a regionu známý a dostatečně čitelný.
    Paní Mgr. Tvrdoňová je v komunální politice prvním rokem a musíme konstatovat, že my, kandidáti Hranic 2000, máme nezřídka problém rozpoznat, čí zájmy hájí.
  3. Hranice 2000 je uskupením převážně nezávislých kandidátů, které v komunální politice působí již přes 10 let a ve volbách vždy patřilo mezi tři nejsilnější strany.
    Změna pro Hranice, jehož je paní Mgr. Pavla Tvrdoňová jedinou zastupitelkou, je uskupením, které vstoupilo do hranické politiky až při posledních volbách do městkého zastupitelstva a jejich volební výsledek nedosáhl ani 6% z celkových platných hlasů. To zařadilo tuto stranu na sedmé místo v konkurenci osmi stran, které se do městského zastupitelstva dostaly.
Město Hranice a jejich občany pravděpodobně čekají nelehké časy. Jelikož jsme si toho vědomi, nabízíme městu zkušeného a moudrého komunálního politika, znalého chodu města i úřadu, schopného pomoci zvládnout období, které může být neblaze poznamenáno společensko-ekonomickými výkyvy či krizemi.
Jsme přesvědčeni, že kompetence PhDr. Vladimíra Juračky jsou zárukou toho, že bude hájit zájmy široké skupiny občanů napříč politickými stranami a uskupeními. Vyzýváme tedy zastupitelky a zastupitele, aby hlasovali v zájmu občanů Hranic i jeho místních částí, nikoliv na základě koaličně-kupeckých počtů.
Comments