Reakce na Změnu pro Hranice, causa Ekoltes

přidáno: 7. 6. 2011 1:23, autor: Administrátor Hranice2000   [ Aktualizováno 7. 6. 2011 1:34 uživatelem David Hawiger ]

Volební strana Změna pro Hranice přinesla na svých webových stránkách zajímavé informace ohledně valné hromady Ekoltesu (citujeme):

Náš návrh zněl:
 1. Redukce počty členů představenstva z 5 na 3 = Změna stanov
 2. Obsazení představenstva výlučně členy managementu, kteří nebudou pobírat odměny za funkci. Tento model je v praxi běžný a fungující.
  Předseda představenstva- ředitel
  Člen představenstva – ekonomický náměstek
  Člen představenstva- vedoucí některého z provozů
 3. Dozorčí rada je 3-členná, město do ní deleguje 2 zástupce – odborníky, z nichž jeden je navržen koalicí a druhý opozicí.

Jak se však ukázalo při samotném jednání, žádná diskuse nebyla možná a přípustná a všichni zbývající účastníci trvali na zachování stávajícího stavu a svých postů s jedinou změnou, jíž mělo být převolení Ing. Martina Losa v dozorčí radě zástupcem sdružení Hranice 2000.

Stejně jako volební strana Změna pro Hranice citlivě vnímáme dění kolem společnosti Ekoltes a.s. – připomínáme občanům, že právě tato věc je jednou ze čtyř priorit v našem volebním programu.
Nicméně v tomto případě se musíme distancovat od formy i obsahu informací, které se na webu této volební strany objevily.

Nechceme být zatahováni do vnitřních problémů koalice s tím, aby při hledání řešení bylo používáno naše sdružení jako argument na misce vah, aniž by toto bylo korektním způsobem projednáno s našimi zástupci. Způsob, jakým bylo o složení představenstva a dozorčí rady společnosti Ekoltes jednáno, je pro nás nepřijatelný.
Několik hodin před uvedenou valnou hromadou společnosti Ekoltes paní starostka Ondriášová volala našemu kandidátovi Petru Březíkovi s nabídkou na členství v dozorčí radě Ekoltesu. Nabídku jsme odmítli mimo jiné i z těchto důvodů:
 • nechceme se podílet na kupčení a handlování s funkcemi v Ekoltesu
 • nabídky tohoto druhu se mají předkládat volebním stranám cestou jejich lídrů a v řádném předstihu tak, aby je mohly tyto strany projednat se svými členy 
 • náš písemný návrh předložený před několika měsíci radě počítal na tuto funkci se Zdeňkem Škrobánkem a nemáme žádný důvod z tohoto návrhu ustupovat.
Zároveň se nemůžeme ztotožnit s obsahem navrhovaného řešení, kdy je představenstvo tvořeno výhradně zaměstnanci společnosti. Cílem účasti zástupců města ve společnosti by přece mělo být, aby město mohlo ovlivňovat počínání Ekoltesu ve prospěch svých občanů. Tudíž považujeme za důležité a logické, aby město mělo v tomto vrcholném orgánu své zástupce.
Souhlasíme však, že by se mělo jednat o odborníky a jedince, u nichž je předpoklad, že budou hájit zájmy občanů. Zatím se tak neděje, tato místa jsou pouze předmětem politických obchodů uvnitř vládnoucí koalice. Důsledkem je, že Ekoltes nemá žádnou snahu o zlepšení práce a úspěšně se brání jakékoliv kontrole zvenčí.
Comments