Stanovisko k vypovězení koaliční dohody Hnutím Otevřená radnice

přidáno: 7. 4. 2015 7:20, autor: Administrátor Hranice2000

Dne 2. 4. 2015 těsně před zasedáním zastupitelstva města Hranic předali zástupci politického hnutí Otevřená radnice odstoupení od koaliční smlouvy. O skutečných důvodech rozbití dosavadní koalice hnutím Otevřená radnice můžeme jen spekulovat. Důvody, které její členové dodatečně uvádějí, jsou však zcela nepravdivé.

V písemném odstoupení to odbyli jedinou větou, která stojí za ocitování: „Důvodem je zabránění v realizaci volebního programu Hnutí Otevřená radnice Hranice“.

Na svém webu argumentují tím, že o investičních akcích, pro celé volební období bylo rozhodnuto bez nich. Konstatují, že „značná část našich členů jsou lidé, kteří řídí firmy a podniky, byli jsme přesvědčeni, že to budou právě naše dlouholeté zkušenosti z úspěšného řízení firem a investic.“

Jako druhý důvod tamtéž uvádějí, že se jim nepodařilo prosadit personální změny v orgánech společnosti Ekoltes.

K usvědčení z nepravd stačí jednoduché kupecké počty. Zastupitelstvo města Hranic má 23 členů, z toho stávající koalice měla členů 15. V této koalici měly Hranice 2000, Otevřená radnice, ČSSD po čtyřech členech, KDU-ČSL 2 členy a ODS 1 člena. Město není firma, jeho orgány musí ze zákona rozhodovat kolektivně. Žádná strana koalice neměla v těchto orgánech potřebnou většinu, aby nemusela brát ohled na své partnery. To že, zvítězí při rozhodování většinový názor, kterému se musí menšina podřídit, je základním pilířem demokracie. Můžeme být jakkoliv přesvědčeni o prospěšnosti svého návrhu, ale pokud se nám pak nepodaří získat nadpoloviční většinu při hlasování, musíme se podřídit. Nevíme proč to pánové z Otevřené radnice nemohou pochopit. Že by jim v tom bránila jistá profesní deformace získaná léty praxe v řízení soukromých firem a na druhé straně nedostatek zkušeností ze samosprávy? A nesvědčí to náhodou o neochotě podřídit se demokratickým principům samosprávného rozhodování?

Jak mohlo být rozhodnuto o investicích na celé volební období bez Otevřené radnice, to rovněž netušíme. Tyto investice byly schváleny v rámci Programového prohlášení rady města i členy Otevřené radnice. Plán investic pro tento rok projednala rada a následně schválilo zastupitelstvo, rovněž hlasy Otevřené radnice.

Pokud se týče personálních změn ve společnosti Ekoltes, které jsou v kompetenci rady města, zde převládl většinový názor koaličních partnerů, že změny jsou nutné a že dojde k odpolitizování, zmenšení počtu členů a obsazení odborníky. Jenže Otevřená radnice chtěla mít za každou cenu v tříčlenné dozorčí radě jí dva navržené členy. Tím by získala majoritu a díky jí prosazenému německému modelu řízení by pak dosadila představenstvo a potažmo i ředitele. Rada města, jako zástupce jediného akcionáře, by pak víceméně ztratila kontrolu nad firmou, za kterou nese ze zákona zodpovědnost.

V koaliční smlouvě uzavřené 15. října 2014 se strany koalice zavázaly k tomu, že sporné věci budou řešit smírčím řízením a že případnému vypovězení smlouvy musí předcházet nejméně dvě neúspěšná smírčí řízení. Nedodržením tohoto ustanovení hnutí Otevřená radnice hrubě porušilo koaliční smlouvu. To nelze hodnotit jinak než jako politické i lidské selhání.
Comments