Vyjádření k podnětu Kontrolnímu výboru z pera hranické ODS

přidáno: 4. 3. 2012 0:43, autor: Administrátor Hranice2000   [ Aktualizováno 4. 3. 2012 1:00 uživatelem David Hawiger ]
Považujeme za nezbytné vyjádřit se k dokumentu s názvem Kontrolní výbor, který obsahuje „Podnět k prověření z porušení Etického kodexu“. Tento podnět podává Místní sdružení ODS Hranice Kontrolnímu výboru Zastupitelstva města Hranic. Hranická ODS v něm dospěla k závěru, že zastupitel PhDr. Vladimír Juračka se dopustil porušení povinností zastupitele, zejména povinností uložených Etickým kodexem zastupitele. Dle ODS měl uvádět v tisku nepravdivé informace, na základě kterých pak zastupitelstvo odvolalo z funkce místostarostu Mgr. Miroslava Wildnera a vyslovilo výtku radě města. V závěru svého podání ODS žádá Kontrolní výbor, aby navrhl zastupitelstvu, aby vyzvalo Vladimíra Juračku k rezignaci na mandát zastupitele.
S plnou zodpovědností prohlašujeme, že údajná „porušení povinností“ se nezakládají na pravdě, a podsouvají PhDr. Juračkovi pohnutky, které neměl.

 

Jako nebezpečná se nám jeví skutečnost, že strana, která má v názvu demokratická, se uchyluje k formulacím, které jsou výpůjčkami z jazyka totalitních režimů: …podraz spáchaný na občany…, pomlouvačnou kampaní a hysterií, vyvolanou jen s cílem dosáhnout osobního prospěchu…, zavrženíhodné jednání…, lidská závist, touha po vládnutí za každou cenu…, zlovolný čin…

 

Obvinění vznesená hranickou ODS svědčí o tom, že tato strana nepochopila smysl demokracie a obecní politiky, když bere řádně zvolenému zastupiteli právo postavit se na obhajobu práv občanů a kritizovat počínání rady a uvolněných funkcionářů města.

 

ODS si zřejmě neuvědomuje, že oněch 13 zastupitelů, kteří hlasovali pro odvolání místostarosty Wildnera, degraduje na dav, který se nechá snadno zmanipulovat argumentací jediného zastupitele.

 

Prohlašujeme, že PhDr. Vladimír Juračka na zasedáních Zastupitelstva města Hranic, stejně jako ve svých vystoupeních pro sdělovací prostředky, jednal vždy v rámci zmocnění, které měl od naší volební strany. Plně za ním stojíme a útok na něj chápeme jako útok na principy demokratické politiky, ke kterým jsme se vždy hlásili.

Comments