Primárky

přidáno: 2. 2. 2014 10:06, autor: David Hawiger
Místní výbor TOP 09 vyhlašuje nominaci na primárky komunálních voleb ve Městě Hranicích a ukládá předsedovi MO vyrozumět elektronicky členy MO Hranice, kteří jsou vedeni v databázi a současně zveřejnit tuto informaci na webu volební strany Hranice 2000. 

Datum uzávěrky příjmu nominací jednotlivými členy k projednání příslušným výborem je 30. 4. 2014. Primárky se budou konat při jednání Výboru Místní organizace TOP09 Hranice: 15. 5. 2014. Předpokládané datum konání veřejných voleb je na v říjnu až listopadu 2014.
Závaznou podmínkou příjmu nominace je písemný souhlas kandidáta, prohlášení a kontaktní list dle vzoru schváleného předsednictvem TOP09. Nominace budou přijímány na adrese PhDr. Vladimír Juračka, Komenského 388, 753 01 Hranice.
Comments