Sněm místní organizace TOP 09

přidáno: 31. 1. 2015 8:40, autor: David Hawiger

15. ledna 2015 se uskutečnil 4. sněm Místní organizace TOP 09 Hranice. Kromě členů místní organizace byli na sněmu rovněž přítomni i zástupci Krajské organizace TOP 09 Olomouc a Regionální organizace TOP 09 Přerov. Sněm zvolil výbor MO TOP 09 Hranice ve složení PhDr. Vladimír Juračka (předseda), Petr Březík (místopředseda) a Mirko Troup (člen výboru).

Sněm vzal na vědomí zprávu o činnosti místní organizace za uplynulé období přednesenou PhDr. Vladimírem Juračkou. Zpráva se zabývala především činností místní organizace spojenou s přípravou voleb do Zastupitelstva města Hranic, které proběhly v říjnu roku 2014, do kterých kandidovala místní organizace jako sdružení s nezávislými kandidáty pod názvem Hranice 2000, ve kterých získala 4 mandáty a umístila se na 2. místě. Sněm schválil zaměření činnosti místní organizace pro další období, jehož těžiště spočívá v práci v rámci místní samosprávy.
Comments