Vyhlášení nominace do komunálních voleb

přidáno: 5. 2. 2018 8:27, autor: Vladimír Juračka   [ aktualizováno 5. 2. 2018 8:32 ]
Výbor místní organizace: TOP 09 Hranice vyhlašuje nominaci na kandidátky komunálních voleb v městě Hranice


Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací (nejméně 5 měsíců před uplynutím stávajících mandátů): 15. 1. 2018

Závazné podmínky příjmu nominace:
  • Podmínkou pro zařazení kandidáta na kandidátku podanou TOP 09 je vyplnění nominačního formuláře, který je přílohou tohoto vyhlášení.
  • Případný nominační příspěvek kandidáta stanoví usnesením místně příslušný výbor.
Výkonný výbor stanovil pro podání kandidátek dále tyto závazné podmínky:
  • Výkonný výbor stanoví, že předvolební, ani povolební koalice nejsou možné s KSČM a SPD. Krajské výbory nejpozději do 31. 1. 2018 stanoví usnesením další vyloučené koalice s problematickými místními, regionálními a krajskými politickými subjekty.
Předsednictvo strany stanovilo pro podání kandidátek dále tyto závazné podmínky:
  • Pokud v komunálních volbách kandiduje volební strana jako koalice či sdružení politických stran nebo hnutí a nezávislých kandidátů, musí být nejméně jeden kandidát nominován TOP 09.
  • Nominační formuláře je povinen místně příslušný výbor předat své krajské kanceláři do 10. 7. 2018 (s výjimkou případných změn kandidátky po tomto termínu), nejpozději však do dne podání kandidátky.
  • Podmínkou podání kandidátky je její schválení usnesením místně příslušného výboru.
Dle nominačního řádu: Příslušný výbor zveřejní vyhlášení dle odstavce 4. 2. na svých webových stránkách a zároveň informuje elektronicky všechny členy, kteří mají e-mail v databázi TOP 09. Tímto zveřejněním jsou nominace vyhlášeny. Pro komunální volby není zveřejnění na webových stránkách povinné, v takovém případě však musí výbor o vyhlášení informovat i členy, kteří nemají e-mailový kontakt.

Datum uzávěrky příjmu nominací jednotlivými členy (příp. výbory místních, či regionálních organizací) je stanoveno (nejméně 14 dní od vyhlášení) na: 15. 3. 2018
Osoba přijímající nominace a její adresa: Vladimír Juračka, Komenského 388, 753 01 HraniceDatum rozhodnutí o kandidátkách – jednání MV, které rozhodne o kandidátní listině (nejpozději 4 měsíce před uplynutím stávajících mandátů): 10. 6. 2018 (nejpozději)

Datum konání veřejných voleb: 10. 9. 2018 až 10. 10. 2018
Comments