Závory na hranicích nechceme

přidáno: 18. 1. 2015 0:22, autor: David Hawiger

Právě teď stojí před branami Evropy 25 milionů lidí, kteří ve strachu prchají ze svých domovů. Nemůžeme k nim být lhostejní. TOP 09 je přesvědčena, že dlouhodobá migrační a integrační politika musí zůstat v kompetenci národních států, na evropské úrovni však musí být koordinována. Migrační politika se musí opírat o křesťanské hodnoty a evropskou tradici naší země. Stejně jako my, musí uprchlíci nejenom dodržovat naše zákony, ale i respektovat člověka jako takového, mít odpovědnost za své činy, respekt ke svobodě a chápat, že stejně jako jiné evropské země oddělujeme právo a víru. Máme povinnost nabídnout pomoc těm nejpronásledovanějším skupinám obyvatel, například křesťanům ze Sýrie, Iráku a Egypta.

„Česká republika se nepotýká s výraznými problémy integrace, plynoucími z velkého množství cizinců, kteří mezi námi žijí. Chceme uchovat tuto výjimečnou pozici naší země, aniž bychom však oslabili princip solidarity, která k naší politice bezpochyby patří," říká předseda Karel Schwarzenberg.


TOP 09 má řešení, které ochrání především zájmy České republiky a jejích občanů. Ctíme humanitu a neváháme nabídnout pomocnou ruku v duchu křesťanské tradice. Respekt k tradici, právu a člověku však očekáváme i od těch, kterým se rozhodneme pomoci.

Návrhy řešení imigrační krize najdete ve „Stanovisku TOP 09 k evropské imigrační krizi"

Comments