Kandidáti 2000

Vladimír Juračka

Maturoval na SPŠ Hranice a následně absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Pracoval jako mistr na pile, knihovník, výzkumný pracovník a středoškolský učitel. Nejdéle působil ve veřejné správě, V letech 2000-2004 člen Rady Olomouckého kraje. 12 let jako starosta a jedno volební období jako 1. místostarosta.

V zastupitelstvu města je činný od roku 1990. Mezi jeho počiny patří mimo jiné rekonstrukce zámku, historického jádra a synagogy, výstavba plovárny, zřízení městského muzea a galerie a klubu seniorů. Dlouholetý předseda Komise pro městskou památkovou zónu a památky, spoluautor několika koncepcí v oblasti rozvoje města.

Mirko Troup st.

51 let, narozen v Hranicích, ženatý, má dva dospělé syny. Prodejce papírenského zboží, kancelářské techniky a firemních propagačních předmětů.

Od roku 2009 se velmi aktivně angažuje v komunální politice. Dlouholetý člen dopravní a bezpečnostní komise, nedávno se stal zakládajícím členem Okrašlovacího spolku města. Za volební stranu Hranice 2000 kandiduje již po třetí.

Jitka Krejčiříková

Zdravotní sestra na záchranné službě v Hranicích. Aktivní členka Komise pro sociální věci a byty. Bydlí v Drahotuších, kde se obětavě angažuje a kde také založila a vede Senior kavárnu nejen pro seniory.

Za volební stranu Hranice 2000 kandiduje již po třetí.

Petr Březík

Pracuje v hranické pobočce firmy zabývající se velkoobchodem a maloobchodem v oblasti papíru, kancelářských a školních potřeb, propagace.

V komunální politice od roku 2009, za volební stranu Hranice 2000 kandiduje již po čtvrté. Aktivně činný v komisích rady města. Předseda Komise pro dopravu, člen Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality a člen Finančního výboru zastupitelstva. Zasazuje se o účinné řešení problémů spojených s dopravou.

Marie Vávrová

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a stala se středoškolskou učitelkou, nejprve na SOU Sigma Hranice a potom na Gymnáziu Hranice. Jejími koníčky jsou jazyky a kultura. Přes 30 let zpívá v pěveckém sboru, dále se zajímá o výtvarné umění, ráda čte knihy. V roce 2015 jí bylo uděleno ocenění Pedagog Olomouckého kraje.

V komunální politice chce pracovat v oblasti školství a kultury. V letošních volbách kandiduje po prvé.

Petr Münster

Manažer a lektor ve vzdělávací a zprostředkovatelské společnosti, věnuje se kurzům finanční gramotnosti a osobního rozvoje. Od roku 1993 se intenzivně věnuje tanci, zpočátku společenskému a od roku 2000 také swingovému. Spolu s manželkou založil a provozuje taneční školu Talent Hranice.

Člen Komise pro kulturu, kultuře se chce věnovat i v nadcházejícím období. Za volební stranu Hranice 2000 kandiduje již po třetí.

Daniela Jablonská

Lékařka, v letech 1998–2012 členka Zastupitelstva města Hranic, radní, předsedkyně Komise pro kulturu. Dlouhodobě aktivní v oblasti mezinárodních vztahů města, podílela se na vybudování Zámeckého klubu. Činná ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické.

V nadcházejícím volebním období se chce věnovat problematice zdravotnictví, kultury a zahraniční spolupráce města.

Olga Vilímková

Projektová manažerka v MAS Hranicko z.s. Cenné zkušenosti získala v Kanceláři předsedy Senátu PČR, kde se podílela na odborném poradenství v oblasti mediálních zájmů, tvorbě a správě webové prezentace. Je přesvědčena, že základem komunální politiky jsou lidé moudří a slušní, kteří milují své město a chtějí mu být užiteční.

Chce pomáhat při rozvíjení našeho města, včetně místních částí, aby neztratilo na své kráse a atraktivnosti pro všechny věkové kategorie. Za volební stranu Hranice 2000 kandiduje již po třetí.

Radka Pospíšilová

Metodik a konzultant pro kvalitu sociálních služeb, koordinátor odborných kolegií. Je členkou komise Rady města Hranic pro sociální věci a byty. V sociální oblasti se pohybuje od roku 2012. Poslední dva roky působí jako metodik na Arcidiecézní charitě Olomouc a poskytuje servis konzultací a odborných kolegií pro 28 Charit rozprostřených na území 4 krajů. Součástí této práce je také advokační činnost, spočívající v připomínkování zákonů v sociální a zdravotní oblasti.

V politice se začala angažovat v minulém volebním období, kdy přijala nabídku stát se součástí sdružení Hranice 2000.

Michaela Hawigerová

Zástupkyně ředitele na ZŠ Šromotovo. Již jako školačka na základní škole v Drahotuších se rozhodla pro učitelskou dráhu, učení je pro ni posláním i seberealizací.

V oblasti komunální politiky se chce věnovat problematice základních a mateřských škol. Kandiduje již počtvrté.

Pavla Rudolfová

Zástupkyně ředitele Střední školy technické v Přerově. Má tři dospělé děti. Předsedkyně tenisového klubu Tenis Tondach Hranice, z.s. Řadu let je členkou Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality rady města. Průběžně si doplňuje vzdělání, ráda se učí nove věci a získává nove zkušenosti. Považuje se za otevřeného, pracovitého a optimistického člověka a váží si všeho, co jí život dal. Od narození žije v Hranicích a zajímá se vše, co se zde děje.

V městské samosprávě chce využívat svých zkušeností z oblasti školství a sportu.

Jana Švarcová

Lékařka, provozuje gynekologickou ordinaci v Hranicích a ve Valašském Meziříčí.

Čtyřikrát byla zvolena za Hranice 2000 do Zastupitelstva města Hranic. Podporovala všechny projekty, týkající se školství, sportu a výchovy dětí. Je přesvědčena, že Hranice by si zasloužily větší pozornost v oblasti dopravy, úklidu města a čistoty ovzduší.

Lenka Trávníková

Absolvovala bakalářské studium v oboru Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky. V Hranicích pracovala jako předškolní pedagog v soukromé mateřské škole či vychovatelka v dětském domově. Pracovní příležitosti ji ale několikrát zavedly mimo rodné město i obor. Před několika lety spoluzaložila společnost, která provozuje soukromou dvojjazyčnou mateřskou školu, jesle a dnes první stupeň základní školy v Praze západ. Nyní již druhým rokem pracuje jako ředitelka mateřské školy ve Výklekách.

Hranice 2000 vnímá jako tým lidí se stejným smýšlením a prioritami, a proto by ráda podpořila jejich vize a cíle především v oblasti školství, která je jí blízká.

Petr Podařil

Studoval na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, obor informační technologie. Pracuje v olomoucké softwarové firmě zabývající se železniční dopravou v EU. Již jako středoškolský student působil jako externí správce sítě a vedl kroužky informatiky a volejbalu na základní škole v Drahotuších, zde také působí 13 let jako aktivní člen Klubu rodičů a přátel školy.

Od roku 2011 je aktivním členem Osadního výboru Drahotuše, kde se podílí na pořádání kulturních a společenských akcí. Za Hranice 2000 kandiduje podruhé. Chtěl by se zasadit o rozvoj sportu, kultury a školství.

Ján Jablonský

Lékař, provozuje ordinaci ORL v Nemocnici Hranice. Po studiu lékařské fakulty UK v Bratislavě žil v Povážské Bystrici, kde se po roce 1989 angažoval rovněž v komunální politice. Po rozdělení Československa se rozhodl získat české občanství a žít a pracovat v Hranicích, kde s rodinou žije spokojeně již 28 let. Hranice mu přirostly natolik k srdci, že se rozhodl následovat svou ženu a vstoupit do místní politiky.

Za Hranice 2000 kandiduje podruhé.

Hana Ryšková

Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, obor učitelství. Poté několik let žila v Austrálii a Kanadě, ale vrátila se do rodných Hranic, které považuje za jedno z nejlepších měst pro aktivní a zdravý život. Mimo svojí práci učitelky anglického jazyka se celý život věnuje sportovnímu tréninku dětí.

V letošních volbách do zastupitelstva kandiduje poprvé.

Šárka Dohnalová

Vystudovala Střední ekonomickou školu v Přerově. Řadu let pracuje jako mzdová účetní. Mezi její záliby patří četba, ruční práce, rychlostní kanoistika a dračí lodě. Je předsedkyní sportovního oddílu Klub vodních sportů Hranice.

V nadcházejícím volebním období se chce věnovat problematice sportovní činnosti, usilovat o zpřístupňování různých forem tělesné kultury v souladu s potřebami mládeže, podporovat různé formy sportovní, kulturní a společenské činnosti. Ve volbách do zastupitelstva kandiduje poprvé.

Jiří Dvořáček

Po maturitě na železniční škole v České Třebové nastoupil k ČD jako strojvedoucí, kde pracoval až do odchodu do důchodu. V Hranicích bydlí od roku 1980. Ve volném čase se věnuje cestováním do odlehlejších koutů naší vlasti i planety, jízdě na kole a běžkám. Spolupracuje s místní skupinou skautů.

Chce se podílet na rozvoji města a angažovat v oblasti ekologie a čistoty ovzduší. V letošních volbách do zastupitelstva kandiduje poprvé.

Mirko Troup ml.

21 let, narozen v Hranicích, svobodný. Student Vysokého učení technického v Brně, fakulty strojního inženýrství. Absolvent hranického gymnázia. Hráč florbalu za FBC Hranice. Zastává názor, že mladí lidé by se měli mnohem více angažovat v místní politice. V letošních volbách do zastupitelstva kandiduje poprvé.

Patricie Juračková

Vystudovala psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a následně získala několik atestací v oboru klinické psychologie. Pracuje jako klinická psycholožka v ordinaci v Hranicích a ve Valašském Meziříčí, kde se věnuje převážně dětem a dospívajícím. V současné době studuje druhým rokem teologickou fakultu formou online studia. Baví ji integrovat teoretické poznatky z oblasti duševního zdraví do praxe a každodenního života.

V letošních volbách do zastupitelstva kandiduje poprvé.

Magdaléna Škapová

Narodila se před třiceti lety v Hranicích, studovala místní gymnázium a poté Uměnovědná studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Láska k umění a kultuře ji zavedla k práci v Městských kulturních zařízeních Hranice, kde pracovala mimo jiné jako dramaturg. Později působila v brněnské výtvarné galerii, kde měla na starosti zahraniční aukce a klienty. Nyní se živí novinařinou, věnuje se zejména zahraničním politickým tématům, ale také životnímu prostředí či umění.

Ve volbách do zastupitelstva kandiduje poprvé.

Jiří Živný

V r. 1969 maturoval na SVVŠ v Hranicích. Po vykonání základní vojenské služby pracoval v n.p. Sigma Hranice, v a.s. DCD Prosenice, ve spol.s.r.o. Saarpor BOHEMIA a KOPLAST. Volný čas tráví s vnoučaty a stále se snaží aktivně sportovat.

V posledních letech se rovněž věnuje kultivaci vztahů ve společnosti a prosazování demokratických principů. Za Hranice 2000 kandiduje podruhé.

Filip Konečný

Vedoucí úseku plánování a kontroly údržby ve společnosti Cement Hranice, a.s. Spoluorganizuje veřejnou lyžařskou školu pro Ski klub Hranice, člen výboru MAS Hranicko.Angažoval se v Kontrolním výboru zastupitelstva, v Komisi pro životní prostředí a Komisi pro tělovýchovu a sport.

Autor metodiky způsobu přidělování finančních příspěvků ve sportovním grantovém programu města Hranic. Za Hranice 2000 kandiduje již po čtvrté.