Historie 2000‎ > ‎

Volby 2018

Hranice 2000 = 20 let práce pro město

Historie volební strany Hranice 2000 se začala psát v roce 1997. Tehdy se skupina nadšenců ochotných obětavě pracovat pro město rozhodla vytvořit uskupení, které by bylo protiváhou tehdejších zavedených politických stran, uskupením připraveným prosazovat věci, které budou prospívat městu. Tou číslovkou 2000 v názvu jsme deklarovali snahu prosazovat komunální politiku hodnou třetího tisíciletí, do něhož jsme měli záhy vstoupit. Poprvé jsme se o přízeň voličů ucházeli ve volbách do zastupitelstva v roce 1998, od té doby jsme se počty získaných hlasů pravidelně umisťovali na předních místech.

Letos kandidujeme pod touto hlavičkou už po šesté a je za námi 20 let úspěšné práce pro město. Naši členové se významně zasloužili o takové významné počiny, jako byla rekonstrukce zámku, obnova náměstí a všech ulic v historickém jádru, vybudování kanalizace v Drahotuších, postavení plovárny, zřízení městského muzea a galerie, zámeckého klubu a městských kulturních zařízení, klubu seniorů, privatizace městských bytů.

Po celou dobu své existence se pravidelně se scházíme, diskutujeme problémy, které je třeba řešit, naši členové jsou aktivní v komisích rady a výborech zastupitelstva.